~~ scroll naar beneden voor Nederlands ~~ for Dutch scroll down ~~

Extreme landscapes and special ecosystems
If we would drain the water from the oceans, we would see a landscape that is sometimes even more extreme than the most rugged parts of land with the deepest trench being deeper than the highest mountain on land. From extreme mountain ranges, with volcanoes and hydrothermal vents to vast abyssal plains; it's all there. Around these topographic features often special ecosystems are found, teeming with exotic life adapted to the harsh conditions in the deep sea. An example are cold-water corals reefs that are as diverse as their tropical counterparts. The corals that build these reefs get their nourishment from currents that bring food from the sunlit surface waters to great depths.

Mineral-resources-related activities in the deep sea
he deep sea is also on the agenda of the International Seabed Authority, that organizes and controls all mineral-resources-related activities in the Area for the benefit of humankind as a whole. Deep-sea ecosystems such as hydrothermal vents, polymetallic nodule fields and seamounts with coral and sponge ground may be under severe threat by future deep-sea mining. Scientific understanding of the deep-sea environment and mining’s likely impacts are essential to assess whether and under what conditions deep-sea mining may be possible whilst ensuring the effective protection of the marine environment from harmful effects.

This dossier offers background information on all aspects of the deep sea. Leading scientists present their scientific papers and offer context on the least studied part of our planet.

Life at the continental slopes
NEWS - For the first time, proof has surfaced that even cold water coral reefs grow in self-organised patterns. NEWS - Strong currents supply food towards deep-sea coral reefs on the edge of the continental shelf. NEWS - Researchers unravelled how deep-sea sponge grounds can survive far away from common food sources. NEWS - Cold-water coral reefs: Oases in a world without sun.
Life in the very deep
 
NEWS - A new ecosystem has been discovered in volcanic caves beneath hydrothermal vents. EXPEDITION BLOG - Investigating ecology and connectivity of deep ocean habitats and its inhabitants. PUBLICATION - Polymetallic nodules are essential for food-web of Pacific abyssal plains. RESEARCH GRANT - Sabine Gollner receives NWO award for research on life in the seafloor.
Deep sea mining impact
 
INFOGRAPHIC - Download facts and figures about deep sea and deep sea ining EXPEDITION BLOG - Restoring the deep sea after mining – would it work? PUBLICATION - Assessing plume impacts caused by polymetallic nodule mining vehicles. RESEARCH - Assessing the Impacts of Nodule Mining on the Deep-Sea Environment.

Dossier: diepzee

Twee derde van het aardoppervlak bestaat uit oceanen en zeeën. De diepzee is het grootste bioom op aarde en beslaat 90% van het volume van de oceaan. Beneden 200 meter diepte is het donker omdat er nauwelijks zonlicht kan doordringen, de druk toeneemt en de beschikbaarheid van voedsel afneemt.

Als we het water uit de oceanen zouden laten weglopen, zouden we een landschap zien dat soms nog extremer is dan de ruigste delen van het land, met de diepste geul die dieper is dan de hoogste berg op het land. Van extreme bergketens, met vulkanen en hydrothermale bronnen tot uitgestrekte vlakten; het is er allemaal. Rond deze topografische kenmerken zijn vaak bijzondere ecosystemen te vinden, die krioelen van exotisch leven dat is aangepast aan de barre omstandigheden in de diepzee. Een voorbeeld hiervan zijn koudwaterkoraalriffen die net zo divers zijn als hun tropische tegenhangers. De koralen die deze riffen bouwen, worden gevoed door stromingen die voedsel van het zonovergoten oppervlaktewater naar grote dieptes brengen.

De diepzee staat ook op de agenda van de Internationale Zeebodemautoriteit, die alle activiteiten met betrekking tot minerale hulpbronnen in het gebied organiseert en controleert ten behoeve van de hele mensheid. Diepzee-ecosystemen zoals hydrothermale bronnen, polymetaalknollenvelden en onderzeese bergen met koraal- en sponsbodems kunnen ernstig bedreigd worden door toekomstige diepzeemijnbouw. Wetenschappelijk inzicht in het diepzee-milieu en de waarschijnlijke effecten van mijnbouw zijn essentieel om te beoordelen of en onder welke voorwaarden diepzeemijnbouw mogelijk is en tegelijkertijd het mariene milieu doeltreffend te beschermen tegen schadelijke effecten.

Dit dossier biedt achtergrondinformatie over alle aspecten van de diepzee. Toonaangevende wetenschappers presenteren hun wetenschappelijke artikelen en bieden context over het minst bestudeerde deel van onze planeet.