Kusten met natuurrijke voorlanden (buitendijks land, schorren of kwelders) helpen het lage land achter de dijk te beschermen. Begroeid buitendijks land dempt namelijk de golven tijdens een storm. Mocht de dijk toch doorbreken tijdens een extreme situatie, dan zorgt de remmende werking van buitendijks land dat polders minder snel vollopen en dat bewoners meer tijd hebben om zichzelf en hun dieren in veiligheid te brengen. De gaten in de verdediging blijven bovendien zodanig klein dat na de stormwaterstand de dijk vaak al geen water meer doorlaat.

Luchtfoto uit 1953 waarin twee dijkdoorbraken zichtbaar zijn. De onderste is veranderd in een stroomgat. De bovenste ligt achter buitendijkse natuur en is niet diep uitgesleten.

Natuurlijke kustbescherming met een verleden en toekomst

Schorren, kwelders en andere vormen van kustmoerassen vormen een natuurlijke verdediging tegen overstromingen. Deze waterkerende landschappen zijn daarnaast biodiversiteitshotspots én ze nemen ook nog eens CO2 op; minstens zoveel als bossen. Bovendien werken ze kostenbesparend, want met een begroeid voorland hoeven dure dijken minder opgehoogd te worden om de zeespiegelstijging bij te benen. NIOZ onderzoekt hoe we deze waardevolle kustnatuur het beste kunnen beschermen en benutten.

 

Onderzoeksdossier:


Samenwerking Watersnoodmuseum

Op 4 februari 2023 herdenkt het Watersnoodmuseum de ramp van 1953 met een open dag voor jong en oud. Het NIOZ draagt hieraan bij met uitleg over natuurlijke kustverdediging en interactieve speelmodellen: 'Eerste Hulp bij Dijkdoorbraken' en 'Levende dijken'.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Meer informatie

Lego model van levende dijken. Speel en ontdek zelf hoe buitendijkse natuur golven dempt en de kust beschermt tijdens de open dag van het Watersnoodmuseum op 4 februari 2023. Foto: NIOZ.