Royal Netherlands Institute for Sea Research
Royal Netherlands
Institute for Sea Research

News

Thursday 16 March 2017
NIOZ software opens new avenue for animal migration research
This week, a NIOZ-made software program for the R statistical environment was introduced. ‘FLightR’ enables refined and statistically validated analyses of animal movement data acquired with solar data loggers. The possibilities of the programme are…
Wednesday 08 March 2017
The ticking time-bomb of climate change and sea-level rise
Why human actions in the next ten years can profoundly influence the next 10,000 (photos: Shutterstock)
Saturday 11 February 2017
Diepwatermosselen zijn watjes vanwege kalme jeugd
Het wilde maar niet lukken om mosselbanken in de Waddenzee terug te brengen. Welke technieken de terreinbeheerders van Natuurmonumenten en Staatbosbeheer en de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ ook probeerden, de mosselen die…
Tuesday 07 February 2017
Illegale visserij schaadt ecosystemen en lokale economieën
De visstand neemt af terwijl de druk van visserij toeneemt, vaak illegaal en door industriële vloten. Zonder ingrijpen zullen sommige ecosystemen instorten. Opsporing en handhaving is moeilijk. Meer onderzoek is geboden naar hoe de illegale visvangst…
Monday 06 February 2017
Kleine wezens, groot effect op het oceaanleven
Kiezelwieren zijn klein maar o zo belangrijk voor het zeeleven in de Zuidelijke Oceaan: door hun enorme biomassa bepalen ze de verdeling van voedingsstoffen en sporenelementen rond Antarctica. Een internationale groep onderzoekers toont dit aan in…
Friday 03 February 2017
Meer en eerder kwallen in de Noordzee
'De Amerikaanse ribkwal komt nu het meest voor en ook op hele andere plekken dan we voor mogelijk hielden'.
Wednesday 01 February 2017
Mijnbouw in de diepzee: schadelijk maar onvermijdelijk
De voorbereidingen voor diepzeemijnbouw zijn in volle gang. Op de bodem van onze oceanen liggen schaarse mineralen die we goed kunnen gebruiken voor onze computer en telefoon, maar ook voor duurzame toepassingen als zonnepanelen en windmolens. De…
Tuesday 24 January 2017
Provincie laat NIOZ zeewierkansen Noord-Holland onderzoeken
Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en biobrandstof. De provincie Noord-Holland wil deze kansen benutten door het aantrekken van…
Friday 20 January 2017
WISE-award for Anja Spang to dive into novel micro-world of Archaea
Very recent genomic research has shown that a group of novel “marvel” Archaea are the most likely evolutionary ancestors of all higher plants and animals. Dr. Anja Spang pursued this research in the team of Thijs Ettema in Sweden, after her cum laude…
Wednesday 18 January 2017
Onverwacht resultaat: Oceaanverzuring kan schelpvorming bevorderen
[English press release below Dutch] Dat meer kooldioxide (CO2) in de lucht ook de oceanen verzuurt, is geen nieuws. Dat schelpdieren en steenkoralen daaronder lijden, omdat ze in zuurder water moeilijker kalk aan het water kunnen onttrekken,…