Royal Netherlands Institute for Sea Research

News

Friday 28 September 2018
Drieteenstrandlopers vliegen grote afstanden tijdens hun tussenstop in de Waddenzee
Drieteenstrandlopers van slechts 50 gram vliegen bij iedere getijdewisseling grote afstanden in de Waddenzee. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het monitoringsexperiment bij Griend. Allert Bijleveld, gedragsecoloog bij het NIOZ is verrast door…
Thursday 27 September 2018
Diepzeemijnbouw veroorzaakt langdurige schade aan het ecosysteem
[English below Dutch] Het winnen van mangaanknollen in de diepzee levert langdurige milieuschade op. Dat concludeert NIOZ-onderzoekster Tanja Stratmann in haar proefschrift 'Benthic ecosystem response to polymetallic nodule extraction in the deep…
Friday 21 September 2018
Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee verschenen
Bron: Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie
Thursday 13 September 2018
Primeur op Texel: kweek van inheemse platte 'waddenoester' gelukt
Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het gaat om de 'platte oester' (Ostrea edulis), een soort die al honderd jaar uit de Waddenzee is…
Friday 31 August 2018
First field trials of seabed mining project Blue Nodules successful
During a two-week trial cruise in the Gulf of Malaga on board the Spanish research vessel Sarmiento de Gamboa, technical performance and environmental effects of the mining crawler Apollo II built by IHC Mining have been successfully tested.
Tuesday 28 August 2018
Grootschalig onderzoek slib Eems-Dollard | Large-scale study water turbidity Ems-Dollard estuary
[English below] NIOZ doet mee aan grootschalig onderzoek naar werking slib in Eems-estuarium. Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018 een…
Friday 17 August 2018
Klimaatimpact: kleine planten tegen grote golven
Welke stormkracht kan onze natuurlijke kustverdediging aan? Lange tijd dacht men dat kwelders aan de kust nutteloze moerassen zijn. Inmiddels weten we dat ze onschatbare waarde zijn en dienen als natuurlijke water verdedigingslinies. Ze vertragen…
Monday 13 August 2018
Opwarming Russische toendra treft kanoetenkuiken
Kanoeten, of kanoetstrandlopers, zijn Arctische trekvogels, net als brandganzen en drieteenstrandlopers. Ze trekken vanuit hun zomerbroedgebied in het Noordpoolgebied via de Waddenzee naar hun overwinteringsgebied in de West-Afrikaanse tropen.…
Wednesday 18 July 2018
Groot experiment op de Waddenzee bij Griend: Wat beweegt trekvogels?
De Waddenzee is een belangrijke plek voor veel vogels. Op de drooggevallen wadplaten eten ze bodemdieren zoals schelpen, wormen en garnalen, maar hoe en waar de vogels hun voedsel vinden, weten onderzoekers nog niet precies. De rijkheid aan voedsel…
Tuesday 17 July 2018
NIOZ bouwt onderwaterlab in Oosterschelde: ‘We willen meer inzicht krijgen op de invloed van menselijke bouwwerken aan de kust’
Het NIOZ bouwt een wereldwijd uniek onderwaterlaboratorium in het getijdegebied van de Oosterschelde. De 12 onderwaterbassins zijn experimentele onderwatertuinen waar wetenschappers en studenten van het NIOZ en HZ University of Applied Sciences…