~~for Dutch scroll down~~

NIOZ, in collaboration with WMR and Deltares, will investigate the impact of the floating platform on the marine ecosystem. The study examines the effect of reduced light incidence on plankton production in the water column, the growth of mussels and other animal life on the platform and how these influence their environment by trapping plankton and the organic residues they produce, and seabirds and marine mammals, searching for food and a place to rest on and around the platform.

Read here the full text of the press release


Schevingen, 11 november 2021 - Vandaag kondigen Oceans of Energy en haar partners & observers aan het allereerste offshore solar farm systeem ter wereld 20 maal te vergroten en uit te breiden naar 1 MW (MegaWatt). In de komende jaren is het bedrijf voornemens dit systeem verder op te schalen naar 10 MW en dan 100 MW. Honderd MW staat gelijk aan een energievoorziening van 30.000 huishoudens. De uitbreiding van het offshore solar systeem naar 1 MW wordt ondersteund middels een publieke bijdrage van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  NIOZ en Wageningen Marine Research voeren de ecologische monitoring uit.

NIOZ, in samenwerking met WMR en Deltares, gaat onderzoeken wat de impact is van het drijvende platform op het mariene ecosystem. Daarbij wordt gekeken naar het effect van verminderde lichtinval op planktonproductie in de waterkolom, naar aangroei van mosselen en ander dierlijk leven op het platform en hoe deze door het invangen van plankton en met organische resten die ze produceren hun omgeving beïnvloeden, en naar zeevogels en zeezoogdieren die op en rond het platform voedsel zoeken en uitrusten.

Lees hier het volledige persbericht