Marcel Levi, voorzitter van de raad van bestuur van NWO, plant symbolisch een boom in de binnentuin van het NIOZ in Yerseke.

In Yerseke wordt al 65 jaar baanbrekend onderzoek gedaan aan de Nederlandse estuaria en kust. In 2012 werd het onderzoek opgenomen het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee NIOZ. “De NIOZ-afdeling in Yerseke is in tien jaar tijd nauw verbonden met de regio, onder andere door onderzoekers die lectoren zijn op de Hogeschool Zeeland en door innovatieve projecten met lokale partners voor een waterveilige en duurzame regio,” aldus Han Dolman, directeur van het NIOZ.

Tijdens de openingsceremonie gaf een aantal sprekers een inkijkje in het maatschappelijk belangrijke  onderzoek dat NIOZ in Yerseke uitvoert. Zo sprak onder andere Aimee Slangen over haar bijdrage aan het IPCC-rapport als hoofdauteur over zeespiegelstijging, vertelde Jim van Belzen over waterkerende landschappen en gaf Johan van de Koppel een interactieve presentatie over de verdronken dorpen van Zeeland via Virtual Reality.

”De zeespiegel blijft de komende eeuwen hoe dan ook doorstijgen, maar we kunnen nog tijd kopen om ons daarop goed voor te bereiden door de uitstoot van broeikasgassen nu terug te dringen,” aldus klimaatonderzoeker Aimée Slangen.

“De natuur is er goed in om een oever op te hogen. En de oevervorm die ontstaat, is prima in staat hoge golven te breken.” Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. De economische voordelen zijn enorm. De natuur is geweldig voor toerisme. En later is de opgeslibde grond zeer vruchtbaar voor de landbouw,” vertelde onderzoeker Jim van Belzen.

Anita Pijpelink Gedeputeerde van de Provincie Zeeland lichtte het provinciaal perspectief op het gebied van klimaatadaptatie toe. “Het zijn confronterende feiten; stijgende zeespiegel, droogte, opwarmen van de aarde. Je ziet gewoon om je heen de veranderingen gebeuren. Er is urgentie. En anticiperen kost tijd, want van richting veranderen is moeilijk. Dit is niet nieuw, Zeeuwen hebben het altijd gedaan,“ aldus Pijpelink. “Kunst en cultuur zijn ook van groot belang voor het doormaken van de mentale shift. De Rijksbouwmeester schreef twee jaar geleden: ‘Een goed ontworpen beeld kan een onweerstaanbaar verlangen naar verandering oproepen’ en daar sluit ik me graag bij aan.”

Rond 12.00 uur plantte Marcel Levi, voorzitter van de raad van bestuur van NWO, een ceremoniële boom in de binnentuin. “NWO, KNAW en enkele ministeries gaan de krachten bundelen voor een gezamenlijke agenda voor integraal klimaatonderzoek en om bestaande kennis en kunde beter te stroomlijnen. De werktitel voor dit geheel is Nationaal Initiatief Klimaatonderzoek,” verklapte Levi. “Gelijk hebben, is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Er zal multi-disciplinair onderzoek gedaan moeten worden, waarin ook sociale en economische disciplines een plek moeten krijgen.”

Download

Contact

Meer informatie over de heropening van de NIOZ vestiging in Yerseke:

NIOZ afdeling communicatie: 0222-369369, communication@nioz.nl