Royal Netherlands Institute for Sea Research

Onderzoeksthema Blauwe Route: Een zee vol windmolens

Op 3 oktober sloot de NWA-call voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) 2023. Voor de Blauwe Route konden kennisinstellingen en maatschappelijke partners initiatieven indienen binnen het thema Een zee vol windmolens. In het najaar zullen de voorstellen worden uitgewerkt tot concrete samenwerkingsverbanden binnen één breed en vernieuwend consortium.

Noordzee als groene energiecentrale van Europa

Sinds afgelopen voorjaar starten binnen elke route van de Nationale Wetenschapsagenda iedere twee jaar onderzoeksprojecten in één nieuw hoofdthema. Het kernteam van de Blauwe Route heeft gekozen voor het thema Een zee vol windmolens. Secretaris van het Blauwe Route kernteam Marck Smit licht die themakeuze toe. “Met de bouw van heel veel windmolens moet de Noordzee de groene energiecentrale van Europa worden. Terwijl de bouw van de windparken snel gaat, schrijdt het onderzoek naar de effecten slechts langzaam voort. In dit onderzoek moeten de effecten beter duidelijk worden. Denk daarbij aan veranderde waterstromen, voedselbeschikbaarheid, het leven onder water maar ook de interactie met andere gebruikers van de Noordzee. Daar bovenop worden de effecten van klimaatverandering meegenomen.”

Krachtenbundeling

Gedurende zes tot acht jaar zal in totaal 6,5 miljoen euro beschikbaar komen voor het onderzoek waarvoor kleine consortia van wetenschappers, bedrijven en andere stakeholders tot en met dinsdag 3 oktober initiatieven konden indienen.

Smit schetst het proces om tot definitieve onderzoeksplannen te komen. “De eerste fase van deze NWA-ORC call omvatte het indienen van een initiatief, dat bestaat uit een beknopt projectidee, met daarbij een eerste indicatie van de bij het consortium betrokken partijen. Dit najaar zal NWO twee opeenvolgende collaboratieve workshops organiseren. Het doel daarvan is om geïnteresseerde onderzoekers en publieke en/of private maatschappelijke partijen rond dit thema met elkaar in contact te brengen, ideeën voor onderzoek te combineren waardoor krachtenbundeling ontstaat en een breed vernieuwend consortium te vormen.”

Ecologisch en economisch verantwoord

Voor Han Dolman, boegbeeld zout water van de Blauwe Route, zit het thema Een zee vol windmolens in de kern van deze NWA-route. “Begrip van de impact die de transitie naar groene energie zal hebben, is volledig in lijn met de kennisagenda van de Blauwe Route. Zo kunnen we achterhalen hoe we energie van wind op zee kunnen vormgeven op een manier die zowel ecologisch als economisch verantwoord en duurzaam is.”