Royal Netherlands Institute for Sea Research
Royal Netherlands
Institute for Sea Research

KERNTEAM BLAUWE ROUTE

Vertegenwoordigers van tientallen universiteiten, onderzoeksinstituten, overheden, stichtingen en bedrijven vormen samen het Blauwe Route netwerk: het informele samenwerkingsverband van wateronderzoek in Nederland, onder het motto 'Water als weg naar innovatieve en duurzame groei'. Het Kernteam Blauwe Route bestaat uit de volgende personen:

 

Marc Bierkens

Hoogleraar Hydrologie aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij Deltares

Boegbeeld de Blauwe Route zoetwateronderzoek
“Het kaliber van de mensen die zich achter onze onderzoeksplannen scharen, is hoog. We zijn met goede wetenschappers en belangrijke vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld. Samen kunnen we grote problemen gaan oplossen.”

 

Henk Brinkhuis

Directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Boegbeeld de Blauwe Route zoutwateronderzoek
“ Laten we met elkaar Nederland als waterkennisland op de kaart blijven zetten. Wij willen de ideeën voor onderzoek binnen de Blauwe Route graag concreet gaan maken en nodigen stakeholders met suggesties of vragen nadrukkelijk uit om mee te doen. ”

 

Marck Smit 

Business development manager bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Secretaris kernteam de Blauwe Route
"Het kernteam geeft richting aan de Blauwe Route. Vanuit mijn rol hoop ik er actief aan bij te kunnen dragen om in Nederland nieuwe verbindingen in watergerelateerd onderzoek tot stand te brengen."

 

Kees van Leeuwen

Hoofd onderzoek bij KWR en hoogleraar Watermanagement aan de Universiteit Utrecht

"De komende decennia komen er heel veel mensen bij op aarde. De impact daarvan op de kwaliteit en de voorraden van zoetwater is enorm. Al die wereldbewoners moeten worden voorzien van schoon drinkwater, maar nog veel groter is de druk van voedselproductie op de kwaliteit en kwantiteit van water."

 

Mark van Koningsveld

Hoogleraar Havens en Scheepvaartwegen bij de TU Delft, R&D- en Innovatiemanager bij Van Oord Dredging and Marine Contractors en vertegenwoordiger Wetenschap in Topsector Water en Maritiem

"Via de Topsector Water en Maritiem kunnen kennisinstellingen, bedrijven en de overheid samen vaststellen welke innovatie en kennisontwikkeling nodig zijn om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Goed overleg binnen die Gouden Driehoek leidt tot breder gedragen onderzoekscalls, met grotere kans op cofinanciering en pilot toepassingen, en daardoor meer impact."

 

Drs. Jakob Asjes | WMR

Ir. Pieter Boersma | TNO

Olaf Waals | MARIN

Dr. Olga Clevering | Ministerie van I&W

Dr. Tony Minns | Deltares

Prof. dr. Gert-Jan Reichart | NIOZ en Universiteit Utrecht

Ir. Pieter 't Hart | MKC