Royal Netherlands Institute for Sea Research

KERNTEAM BLAUWE ROUTE

Vertegenwoordigers van tientallen universiteiten, onderzoeksinstituten, overheden, stichtingen en bedrijven vormen samen het Blauwe Route netwerk: het informele samenwerkingsverband van wateronderzoek in Nederland, onder het motto 'Water als weg naar innovatieve en duurzame groei'. Het Kernteam Blauwe Route bestaat uit de volgende personen:

 

Marc Bierkens

Hoogleraar Hydrologie aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij Deltares

Boegbeeld de Blauwe Route zoetwateronderzoek
“Het kaliber van de mensen die zich achter onze onderzoeksplannen scharen, is hoog. We zijn met goede wetenschappers en belangrijke vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld. Samen kunnen we grote problemen gaan oplossen.”

 

Han Dolman

Directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Boegbeeld de Blauwe Route zoutwateronderzoek
“Met de Blauwe Route kunnen wij belangrijke kennis leveren aan fundamenteel onderzoek dat inspeelt op maatschappelijke vraagstukken. De huidige overheidsprogramma’s worden daar fundamenteler van.”

 

Marck Smit 

Business development manager bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Secretaris kernteam de Blauwe Route
"Het kernteam geeft richting aan de Blauwe Route. Vanuit mijn rol hoop ik er actief aan bij te kunnen dragen om in Nederland nieuwe verbindingen in watergerelateerd onderzoek tot stand te brengen."

 

Mark van Koningsveld

Hoogleraar Havens en Scheepvaartwegen bij de TU Delft, R&D- en Innovatiemanager bij Van Oord Dredging and Marine Contractors en vertegenwoordiger Wetenschap in Topsector Water en Maritiem

"Via de Topsector Water en Maritiem kunnen kennisinstellingen, bedrijven en de overheid samen vaststellen welke innovatie en kennisontwikkeling nodig zijn om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Goed overleg binnen die Gouden Driehoek leidt tot breder gedragen onderzoekscalls, met grotere kans op cofinanciering en pilot toepassingen, en daardoor meer impact."

Dr. Ruud Bartholomeus | KWR Water

Drs. Jakob Asjes | WMR

Jeroen de Jonge | TNO

Olaf Waals | MARIN

Monique Berendsen | Ministerie van I&W

Dr. Tony Minns | Deltares

Prof. dr. Gert-Jan Reichart | NIOZ en Universiteit Utrecht

Ir. Pieter 't Hart | MKC