Royal Netherlands Institute for Sea Research

NIEUWE AANPAK NWA BRENGT BLAUWE ROUTE FINANCIERING EN FOCUS

Vrijdag 21 april heeft NWO-voorzitter Marcel Levi de vernieuwde opzet van de Nationale Wetenschapsagenda aangeboden aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf. Ook voor de Blauwe Route verandert het een en ander: voortaan worden elke twee jaar projecten gefinancierd binnen één thema dat kan rekenen op draagvlak.

Elke twee jaar 6,5 miljoen euro

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwde NWA is de nieuwe aanpak van het ‘Onderzoek op Routes door Consortia’ (ORC), die NWO in maart bekendmaakte. Per route wordt nu elke twee jaar voor 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ORC-onderzoek binnen één thema. Met ingang van dit jaar bestaat bovendien geen verplichting meer tot cofinanciering van het ORC-onderzoek.  Marck Smit, trekker van de Blauwe Route, is verheugd over de aanpassingen in de ORC-financiering: “In het blauwe domein, van zoet water tot zout water, zijn veel veranderingen nodig. Door een meer gegarandeerde financiering van de Blauwe Route, waarbinnen alle relevante partijen zijn vertegenwoordigd, is het nu mogelijk om op korte termijn de sterk gewenste wetenschappelijke onderbouwing te waarborgen.”

Meer gecoördineerd onderzoek aan zoet en zout water

Directeur van het NIOZ Han Dolman is boegbeeld van het zoutwateronderzoek in de Blauwe Route. “De nieuwe opzet maakt het mogelijk om gecoördineerd naar een nieuw project toe te werken, zoals de implicaties van de bouw van windparken op de Noordzee voor het functioneren van het ecosysteem in zee. Maar ook de maatschappelijke consequenties voor bijvoorbeeld visserij, scheepvaart en andere activiteiten.”

Marc Bierkens van Deltares is binnen de Blauwe Route boegbeeld voor het zoetwateronderzoek. “Binnen het domein zoetwater speelt een aantal acute maatschappelijke uitdagingen, zoals het waarborgen van voldoende water voor landbouw, natuur en de drinkwatervoorziening tijdens droogtes, en het verbeteren van de waterkwaliteit.”

"In het blauwe domein, van zoet water tot zout water, zijn veel veranderingen nodig."

Maatschappij blijft belangrijk onderdeel van de NWA

De onderzoeksprojecten van de Blauwe Route zijn nog steeds gebaseerd op de vragen van de Nationale Wetenschapsagenda. “Het betrekken van de maatschappij, het algemene publiek en maatschappelijk organisaties is altijd een belangrijk onderdeel van de NWA”, vertelt Smit. “Zowel bij het vaststellen van het thema, als later in de vorming van het projectvoorstel en in de uitvoering van het project is hier nadrukkelijk aandacht voor.”

Thema kiezen op basis van game changers

In juli opent NWO naar alle waarschijnlijkheid de NWA-ORC-call van 2023. Vóór die tijd wordt het thema voor de Blauwe Route gekozen. Het Blauwe Route Kernteam heeft dat proces al ingezet. Smit: “In het Kernteam zitten vertegenwoordigers van de brede Blauwe Route community.”

Het Kernteam gaat daarbij uit van drie zogenoemde game changers: onderzoeksthema’s gerelateerd aan water die van belang zijn voor Nederland. Dat zijn ‘Delta’s in beweging’, ‘Water in transitie’ en ‘Duurzaam transport over water’. Smit: “Op basis van de game changers die door de route gedefinieerd zijn, de kleine projecten die binnen de route uitgevoerd zijn en andere ideeën, wordt eerst een voorselectie gemaakt en vervolgens een voorlopige keuze. De voorlopige keuze wordt vervolgens gevalideerd en bijgesteld in een workshop met stakeholders.”