Gaffelmakreel Trachinotus ovatus (Foto: Dennis Mosk)

De Gaffelmakreel is een slanke vis met een lichtblauwe rug, glanzend zilverkleurige flanken met daarop langs de zijlijn 4-6 donkere ovale vlekken, een diep gevorkte staart en een kleine bek (zie foto). Een naaste verwant is de bij ons talrijke Horsmakreel Trachurus trachurus. Gaffelmakrelen komen in de oostelijke Atlantische Oceaan voor vanaf de Golf van Guinee (West Afrika) tot aan de Golf van Biskaje en in de Middellandse Zee. Ze zijn bijzonder zeldzaam in Het Kanaal en in de Noordzee. De vorige vangst in Nederland vond plaats in de Oosterschelde, op 21 oktober 1976, in een staand want, samen met een groot aantal Sprotjes Sprattus sprattus en jonge Haringen Clupea harengus. Dit zijn bekende prooidieren van de Gaffelmakreel.

 

Literatuur

Nijssen H. & P. de Koeijer 1977. The first record of Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758) in the coastal waters of the Netherlands (Pisces, Perciformes, Carangidae). Bulletin Zoologisch Museum 6(7): 49-52.

Veer H.W. van der, J.IJ. Witte, H.A. Beumkes, R. Dapper, W.P. Jongejan & J. van der Meer 1992. Intertidal fish traps as a tool to study long-term trends in juvenile flatfish populations. Neth. J. Sea Res. 29: 119-126.

Wheeler A. 1969. The fishes of the British Isles and North-West Europe. MacMillan, London.

Wheeler A. 1978. Key to the fishes of Northern Europe. Frederick Warne, London.