De Waddenzee onderwater. Foto: Laura Govers.

Een mozaïek van onderwaterlandschappen
Zand, slib, schelpen, keien, mosselbanken, zeegrasvelden, platte oesters: in een rijke Waddenzee bestaat de onderwaterbodem uit een veelzijdig landschapsmozaïek. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het ooit diverse onderwaterlandschap monotoner is geworden, met grote gevolgen voor vissen en bodemdieren. Waddenmozaïek gaat de variatie in het onderwaterlandschap en de bijbehorende biodiversiteit voor het eerst helemaal in kaart brengen. Daarnaast richt het project zich op potentiële beheersmaatregelen voor bescherming en herstel van de ondergedoken wadbodem - delen die altijd onder water staan.

Vijf deelprojecten
In het project zijn vijf deelprojecten geformuleerd. In het eerste deelproject gaan onderzoekers van de RUG en het NIOZ de onderwaternatuur in kaart brengen. In de andere deelprojecten testen zij met grootschalige praktijkexperiment de effectiviteit van beheersmaatregelen zoals het sluiten van gebieden voor bodemverstorende visserij (RUG), het herintroduceren van grote stenen op de wadbodem (NIOZ), het herstellen van zeegrasvelden (RUG), en van oester- en mosselbanken (NIOZ). Deze opgedane kennis zal vervolgens door beheerders in de praktijk worden gebracht.

Waddentools
Waddenmozaïek is onderdeel van het overkoepelende project ‘Waddentools’. Onder deze paraplu slaan 4 projecten, gericht op maatregelen rondom onderwaterdiversiteit, vismigratie, trek- en broedvogels, de handen ineen om het beheer van de Waddenzee te verbeteren, en deze zo gezonder en rijker te maken.


 ​​