Thirteen projects were selected out of a total of 39 submitted proposals. The assessment committee was impressed by the high level and innovativeness of the proposals.

Combining complementary knowledge and research facilities and working together more intensively, increases the clout of these UU-NIOZ projects, which can be a first step on the road to broad, national programmes in which the entire knowledge chain works together.

The thirteen projects are part of the ten-year cooperation agreement between Utrecht University and NIOZ signed in 2015, in which, in addition to research, the strengthening of education in the field of water and climate also plays an important role.

A second, similar call will follow on 1 July 2021 for projects that are expected to start on 1 January 2022.

The overview of the projects linking to the individual project pages can be found here.

Shutterstock_ID_1605099973-korkeng

Universiteit Utrecht en het NIOZ bundelen krachten in dertien gezamenlijke onderzoeksprojecten rond (kust)zeeën en oceanen

Dertien onderzoeksduo’s van de Universiteit Utrecht (UU) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben beurzen gekregen om samen onderzoek te doen naar het functioneren van (kust)zeeën en oceanen. Met de projectfinanciering kunnen zij de komende 5 jaar interdisciplinair onderzoek doen naar actuele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij de strategische thema’s van beide onderzoeksinstellingen. Naast de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen zijn ook de faculteiten Recht, Bestuur & Organisatie en Diergeneeskunde van de UU betrokken.
 

In totaal werden 13 van de 39 ingediende voorstellen toegekend. De beoordelingscommissie was onder de indruk van het hoge niveau en de vernieuwingsgerichtheid van de voorstellen.

Door complementaire kennis en onderzoeksfaciliteiten te combineren en intensiever samen te werken, vergroten deze UU-NIOZ-projecten hun slagkracht en kunnen zij een eerste stap zijn op weg naar brede, nationale programma’s waarin de hele kennisketen samenwerkt.

De dertien projecten zijn onderdeel van de tienjarige samenwerkingsovereenkomst die de Universiteit Utrecht in 2015 heeft gesloten met het NIOZ en waarin naast onderzoek ook het versterken van het onderwijs op het gebied van water en klimaat een belangrijke rol speelt.

Op 1 juli 2021 volgt een tweede, vergelijkbare call voor UU-NIOZ-projecten, die naar verwachting op 1 januari 2022 van start gaan.

De projectbeschrijvingen (in het Engels) zijn hier te vinden.