Skipper Bram Fey is welding the coin on the keel. Photo: Aernout Steegstra

~~for Dutch scroll down ~~

Sustainable and lightweight
RV Wim Wolff replaces RV Navicula after 40 years of loyal service on the Wadden Sea and in the Zeeland Delta. It is one of the three new ships of the national research fleet managed by National Marine Facilities (NMF), part of NWO/NIOZ, the Royal Netherlands Institute for Sea Research. After the tender procedure in 2020, the contract was awarded to Thecla Bodewes Shipyards early 2021. Director Thecla Bodewes: "After a period of intensive and constructive consultation, we can now really start building. For example, to be able to sail with a draught of 1 metre, a very lightweight construction is required. This whole ship requires tailor-made innovations".

According to NIOZ project leader Feico Hoogeveen, this vessel meets the NIOZ's major sustainability ambitions. "Within 10 years we want to sail emission-free. The ship is now being built with a sustainable diesel-electric power management system. But provisions have already been made to easily adapt the ship to the latest technological insights and energy sources in the future".

Vessels for research
Henk Brinkhuis, director of the NIOZ until 1 November and closely involved in the realisation of the fleet renewal, also mentioned the importance of Wadden and Delta research in his speech. "The ship is named after the prominent Wadden ecologist Wim Wolff. He put Dutch Wadden research on the international map, and even made geologists like me enthusiastic about 'mud crawling'. The fieldwork, which is only possible with this kind of research vessel, has shown the great ecological importance of the Wadden Sea region and the Zeeland Delta in the past, and continues to do so for the present and the future".

Jan van der Boon, Director a.i. of NWO-I, the institutes organisation of NWO, is also pleased that the fleet renewal can go ahead. "The new ships will ensure that not only the NIOZ, but also the universities and other research institutes will continue to have access to the Dutch and the European marine infrastructure".

RV Wim Wolff is expected to be delivered in mid-2023.

Speech by Thecla Bodewes, director of Thecla Bodewes Shipyards. Photo: Aernout Steegstra

Start bouw nationaal onderzoeksschip voor wadden en delta: RV Wim Wolff

Op 9 november 2021 vond bij N. Dijkstra Metaalbewerking in Harlingen de feestelijke kiellegging plaats van het nieuwe nationale Wadden- en Delta-onderzoeksschip, de RV Wim Wolff. Hier wordt de aluminium romp gebouwd in opdracht van Thecla Bodewes Shipyards, de hoofdaannemer. Traditie wil dat op de kielbalk een muntje ‘voor goed geluk’ gelast wordt. Onder toeziend oog van de vele genodigden werd deze handeling verricht door Bram Fey, toekomstig schipper van RV Wim Wolff.

RV Wim Wolff vervangt RV Navicula na 40 jaar trouwe dienst op de Waddenzee en in de Zeeuwse Delta. Het is een van de drie nieuwe schepen van de nationale onderzoeksvloot die wordt beheerd door National Marine Facilities (NMF) onderdeel van NWO/NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Na de aanbestedingsprocedure in 2020, is begin 2021 de opdracht gegund aan Thecla Bodewes Shipyards. Directeur Thecla Bodewes: “Na een periode van intensief en constructief overleg kunnen we nu echt gaan bouwen. Om met 1 meter diepgang te kunnen varen moet bijvoorbeeld heel lichtgewicht worden gebouwd. Dit hele schip vraagt om innovatief maatwerk”.

Volgens NIOZ projectleider Feico Hoogeveen voldoet dit schip aan de grote duurzaamheidsambities van het NIOZ. “Binnen 10 jaar willen we emissieloos varen. Het schip wordt nu gebouwd met een duurzaam dieselelektrisch power-managementsysteem. Maar er zijn al voorzieningen getroffen om het schip in de toekomst gemakkelijk aan te passen aan de nieuwste technologische inzichten en energiebronnen”.

Henk van der Veer and Bram Fey inspect the coin, welded on the keel. Photo: Aernout Steegstra

Henk Brinkhuis, tot 1 november directeur van het NIOZ en intensief betrokken bij de realisatie van de vlootvernieuwing, haalde in zijn toespraak nog het belang van het Wadden- en Deltaonderzoek aan. ”Het schip is vernoemd naar de vooraanstaande waddenecoloog Wim Wolff. Hij heeft het Nederlandse waddenonderzoek internationaal op de kaart gezet, en zelfs geologen zoals ik enthousiast gemaakt voor het ‘modderkruipen’. Het veldwerk, dat alleen mogelijk is met dit soort onderzoeksschepen, heeft in het verleden het grote ecologische belang van het Waddengebied en de Zeeuwse Delta aangetoond, en het veldwerk blijft dat doen voor het heden en de toekomst”.

Ook Jan van der Boon, directeur a.i. van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is verheugd dat de vlootvernieuwing doorgang kan vinden. “De nieuwe schepen zorgen ervoor dat niet alleen het NIOZ, maar ook de universiteiten en andere onderzoeksinstituten toegang blijven behouden tot de Nederlandse én de Europese mariene infrastructuur”.

RV Wim Wolff wordt naar verwachting in medio 2023 opgeleverd.

Guests are inspecting the first sections of RV Wim Wolff at N. Dijkstra Metaalbewerking in Harlingen. Photo: Aernout Steegstra