Artist impression van het nieuwe onderzoekship de RV Anna Weber-van Bosse.

~~ scroll naar beneden voor Nederlands ~~ for Dutch scroll down ~~

Future-proof
“Compared to the current RV Pelagia, the RV Anna Weber-van Bosse will be equipped with much larger laboratories, more accommodations and more modern equipment”, says Han Dolman, Director of NIOZ.  “As we’re increasingly aware that the seas and oceans are fundamental to the natural systems on earth – systems that give us our food, energy and raw materials and that regulate our climate – it is vital for us to better understand trends and potential tipping points in marine processes. That knowledge will serve as a foundation for the sustainable use of oceans, and for climate adaptation and mitigation. This would not be possible without a modern research vessel.”

Technical specifications of the RV Anna Weber-van Bosse.

Milestone: representatives of NWO (Marcel Levi), NIOZ (Han Dolman) and Spanish shipbuilder Astilleros Armon (Laudelino Alperi Baragano) sign the contract. Photo: Evalien Weterings.

National marine research
The RV Anna Weber-van Bosse will be the largest new vessel in the national research fleet, and will be available in two years to all of the Netherlands’ marine researchers. The research fleet consists of three vessels managed by the National Marine Facilities (NMF) department of the NIOZ, which is part of the Dutch Research Council (NWO).

Marcel Levi, chair of the NWO Board, has this to say about the future vessel: “With the arrival of the ocean-going RV Anna Weber-van Bosse, the high-quality Dutch marine research community will have a modern, sustainable research vessel for many decades to come. The vessel, the crew and the facilitating organisations NIOZ and NMF offer the entire Dutch marine science community the facilities that are essential for oceanic research.”

NWO recently approved the definitive grant of the contract for this project to Spanish shipbuilder Astilleros Armon, which had emerged as the best option from the obligatory European tender based on price, technical specifications, sustainability, action plan, project organisation and innovation. Astilleros Armon is the party that best complements the Technical Specifications, which include a detailed inventory of all of the scientific, technical and functional requirements of all of the potential Dutch stakeholders, including the NMF and the crew of the RV Pelagia.

A lot of experience with building research vessels
This isn’t Astilleros Armon’s first experience with the construction of research vessels. The shipyard recently delivered the RV Tom Crean to the Irish Marine Institute. Laudelino Alperi Baragano, CEO-owner of Astilleros Armon:  “The Irish vessel is indeed the 10th research vessel delivered by Armon in the past 10 years and we are currently  building other research vessels for New Zealand, Iceland and an Antarctic Polar research vessel for Spain. All of these vessels consolidate Armon as world leader in the design and fabrication of Research Vessels."

Named after female marine biologist
The flagship of the Dutch research fleet will be named after Anna Weber-van Bosse, the Netherlands’ first female marine biologist to conduct research at sea. At the turn of the 20th century, she made substantial contributions to the development of the marine sciences in the Netherlands, as indicated by her many publications, enormous algae collection and honourary doctorate from Utrecht University. One of her contributions was the report on her research into chalkweed and algae as a member of the Siboga expedition to the Dutch East Indies in 1899-1900. Read more about it in her biography.

Scietific staff of the Siboga expedition. (Photo: Wikipedia)

Start bouw innovatief onderzoekschip RV Anna Weber-van Bosse

Op 16 december is op Texel het contract getekend voor de bouw van het nieuwe oceaangaande onderzoekschip de RV Anna Weber-van Bosse. Na een jarenlange periode van voorbereiding wordt er nu gestart met de bouw van een innovatief, duurzaam en onderscheidend schip, dat over ruim twee jaar de dan 35 jaar oude RV Pelagia vervangt. Het nieuwe schip wordt voorbereid op varen op methanol en het krijgt een ijsklasse, waardoor het mogelijk wordt om dichter bij de ijsrand onderzoek te doen, wat nodig is vanwege de snel smeltende ijskappen. Het vlaggenschip van de Nederlandse onderzoekvloot is vernoemd naar Anna Weber-van Bosse: de eerste Nederlandse vrouwelijke, zeegaande mariene bioloog.

Toekomstbestendig

“Vergeleken met de huidige RV Pelagia is de RV Anna Weber-van Bosse uitgerust met grotere laboratoria, meer accommodatie en innovatieve apparatuur,” zegt Han Dolman, directeur van het NIOZ. “Aangezien we ons steeds meer realiseren dat de zee en oceaan van fundamenteel belang is voor de natuurlijke systemen op aarde – systemen die ons voedsel, energie en grondstoffen geven en die ons klimaat reguleren, is het belangrijk om trends en mogelijke kantelpunten in mariene processen beter te begrijpen. Die kennis vormt de basis voor oplossingen voor een duurzamer gebruik van oceaan en voor klimaat adaptatie en mitigatie. Dit kan niet zonder modern onderzoekschip”.

De technische specificaties van de RV Anna Weber-van Bosse.

Nationaal marien onderzoek

De RV Anna Weber-van Bosse is het grootste van drie onderzoekschepen die vernieuwd worden. De onderzoekvloot wordt beheerd door de afdeling National Marine Facilities (NMF) van het NIOZ, onderdeel van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO, over het toekomstige schip: “Met de komst van de oceaangaande RV Anna Weber-van Bosse is het Nederlandse hoogwaardige mariene onderzoek voor de komende decennia verzekerd van een modern en duurzaam onderzoeksschip. Het schip, de bemanning en de faciliterende organisaties NIOZ en NMF tezamen bieden de gehele Nederlandse mariene wetenschap de beschikking over essentiële faciliteiten voor het onderzoek in de oceanen.”

NWO is onlangs akkoord gegaan met de definitieve gunning van dit project aan de Spaanse scheepswerf Astilleros Armon nadat zij bij de verplichte Europese aanbesteding het best uit de bus kwamen op prijs, technische aanbieding, duurzaamheid, plan van aanpak, projectorganisatie en innovatie. Astilleros Armon is de partij die het meest aansluit bij het ‘Programma van Eisen’, dat een uitgebreide inventarisatie van de wetenschappelijke en technische functionele wensen van alle denkbare Nederlandse stakeholders, inclusief de bemanning van RV Pelagia en NMF bevat.

Veel ervaring met onderzoekschepen

Voor Astilleros Armon is het zeker niet het eerste onderzoekschip dat zij bouwen. Zo heeft deze scheepswerf recent nog de RV Tom Crean opgeleverd aan het Ierse Marine Institute. CEO-eigenaar van de scheepswerf, Laudelino Alperi Baragano: “Het Ierse schip is het tiende onderzoekschip dat Astilleros Armon de afgelopen tien jaar heeft opgeleverd. Momenteel bouwen wij ook onderzoekschepen voor Nieuw-Zeeland, IJsland en voor Spanje een schip voor Antarctisch poolonderzoek. Al deze schepen samen versterken de positie van Astilleros Armon als wereldleider in het ontwerpen en bouwen van onderzoekschepen.”

Vernoeming naar vrouwelijke, zeegaande bioloog

Het vlaggenschip van de Nederlandse onderzoekvloot wordt vernoemd naar Anna Weber-van Bosse: de eerste Nederlandse vrouwelijke, zeegaande mariene bioloog. Zij heeft begin vorige eeuw wezenlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van Nederlandse mariene wetenschappen, getuige haar vele publicaties, enorme algencollectie en een eredoctoraat aan de Universiteit van Utrecht. Zo deed ze onder andere verslag van haar onderzoek naar kalkwieren en algen aan boord van de Siboga-expeditie naar Nederlands-Indië (1899-1900). Lees meer in haar biografie.