Voor de kust van Schiermonnikoog strandde een container met HDPE-plastickorrels (granulaat). Deze korrels is 'basis plastic' waarmee andere producten gemaakt kunnen worden. Foto: Jorien Bakker.

Basisinventarisatie
Onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen werken marien ecologen vanuit heel Nederland samen aan dit project. Naast het NIOZ zijn ook onderzoekers van Wageningen Marine Research en de Radboud Universiteit betrokken. Omdat de aangespoelde plastic korrels mogelijk grote ecologische gevolgen hebben voor de kwetsbare waddennatuur, met name op en rond Nationaal Park Schiermonnikoog, voeren de onderzoekers deze week een eerste basisinventarisatie uit om in kaart te brengen wat er nu eigenlijk ligt op het eiland. En ook waar het met de storm van 8 januari terecht is gekomen. Deze minimale informatie is nodig om toekomstige bevindingen in relatie tot plastic te kunnen duiden.

Tjisse van der Heide met fijne HDPE-plastickorrels in zijn hand die hij vond in de duinen van Schiermonnikoog. Foto: Jorien Bakker.

NIOZ onderzoeker Tjisse van er Heide: "We willen in kaart brengen waar het plastic zich nu allemaal bevindt. De grote stukken zijn opgeruimd. Maar om die kleine korrels op te rapen heb je haast een pincet nodig." Het plastic dat achter blijft, waaronder dus ook de korrels, vallen met verloop van de tijd steeds verder uitéén tot mirco- of zelfs nanoplastics. "En die kunnen gegeten worden door dieren onder in de voedselketens: pieren, mosselen, dieren in de bodem. Deze dieren worden op hun beurt weer gegeten door grotere dieren, waaronder vogels en zoogdieren. Op de lange termijn hoopt het plastic zich steeds verder in de voedselketen op."

De wetenschappers zoeken deze week uit wat de beste methode is om de plastickorrels in het zand in kaart te brengen. Marien ecoloog Laura Govers (RUG en NIOZ): "We proberen verschillende methodes uit, ook om te kijken of we toekomstig onderzoek met 'citizen-science' (inzet vrijwilligers) verder uit zouden kunnen voeren."