Aquatic symbioses - shedding light on the biology of the enigmatic DPANN archaea and their hosts 

~~ For Dutch, scroll down ~~

DPANN archaea are an extremely diverse and broadly distributed group of microorganisms comprising members with symbiotic lifestyles. Currently, our knowledge on DPANN is mostly derived from genomic inferences and their functional role and impact on hosts are unknown. This project aims combining bioinformatics with cultivation, microscopy, molecular and transcriptomic approaches to predict potential interaction partners, co-enrich novel DPANN symbionts, and deepen insights into the molecular basis underlying symbiont-host interactions using established model systems. Together, this will provide a steppingstone to a more comprehensive understanding of the ecological role of these symbionts.

Spang: “Archaeal symbionts assigned to the DPANN lineages are extremely diverse and yet, we know nearly nothing about their role in the environment. With this proposal, we will be able to contribute insights into DPANN symbiont-host interactions and their ecological role.” 


Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft achttien aanvragen in de Open Competitie ENW-M gehonoreerd. M-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.

Felicitaties aan Anja Spang voor het ontvangen van een ENW-M financiering M-subsidie

DPANN archaea zijn een zeer divers en wijdverspreide groep van micro-organismen met een symbiotische levensstijl. Momenteel is onze kennis van DPANN voornamelijk gebaseerd op genomische data, maar de functionele rol van DPANN archaea en hun interactiepartners zijn meestal onbekend. Dit project heeft tot doel bioinformatische analyses te combineren met cultivatie, microscopie en moleculaire en transcriptomische benaderingen om potentiële interactiepartners te identificeren, nieuwe DPANN-symbionten te verrijken en inzicht te geven in de moleculaire basis van interacties tussen symbiont en gastheer. Dit onderzoek zal een beter begrip van de rol van deze symbionten in microbiele gemeenschappen mogelijk maken.

Spang: "Archeale symbionten behorend tot de DPANN-familie zijn extreem divers en toch weten we bijna niets over hun rol in het milieu. Met dit voorstel kunnen we inzichten verkrijgen in de interacties tussen symbionten en hun gastheren en hun ecologische rol."