~~ for Dutch scroll down ~~

In this new chair, Peck will focus on developing a cause-and-effect understanding of how multiple, interacting factors and processes impact key species. He plans to start his work by focusing on shellfish and fish important for aquaculture, fisheries and the ecological functioning of habitats in the southern North Sea and Wadden Sea.

Han Dolman offers flowers and bubbles to Myron Peck. Photo: NIOZ

Nature based solutions
He has a keen interest in building opportunities for groups to conduct interdisciplinary research to address ‘wicked problems’ facing marine and coastal social-ecological systems. He plans to integrate new ecophysiological knowledge on key species into analyses, tools, advice and actions that help address broader issues of sustainability in marine and coastal regions. An example would be the better implementation of nature-based solutions to address the climate change and biodiversity crises.

Myron Peck’s Life Cycle Ecophysiology of Marina Animals chair resides within Wageningen University & Research's Marine Animal Ecology group under prof. Tinka Murk. Peck will collaborate with Wageningen Marine Research, the NIOZ and the whole WUR community to combine field, laboratory and modeling approaches to develop a cause-and-effect understanding of key factors and processes impacting marine species and food webs.

Myron Peck
​​​​​​​Myron Peck (1969) spent his childhood summers in northern Michigan, USA, where he developed a passion for the Great Lakes. His first exposure to marine biology and research was as an undergraduate where he had the opportunity to perform an assistantship examining the restoration success of tidal salt marshes in southern New England (Connecticut, USA).

After Connecticut, Peck received a MSc in Zoology (Department of Biology) followed by a PhD in Biological Oceanography (Graduate School of Oceanography) from the University of Rhode Island. In 2002, he started working at the University of Hamburg exploring the dynamics of marine species and food webs in the Baltic and southern North Seas. In Hamburg, Peck was a tenured professor of Experimental Biological Oceanography. He moved to Texel in 2020, to join the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) as their Head of the Department of Coastal Systems. He also serves as the NIOZ North Sea Research Coordinator.


Myron Peck benoemd als buitengwoon hoogleraar Life Cycle Ecophysiology of Marine Animals

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft prof. dr. Myron Peck benoemd als buitengewoon hoogleraar Life Cycle Ecophysiology of Marine Animals. De leerstoel is 1 juni ingegaan en wordt mogelijk gemaakt door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Binnen deze nieuwe leerstoel zal Peck zich inzetten voor een beter inzicht in de oorzaak en effect van meerdere met elkaar interacterende factoren en processen op sleutelsoorten. Hij start zijn werk met het bestuderen van schelpdieren en vissoorten die van belang zijn voor de aquacultuur, visserij en het ecologisch functioneren van de leefgebieden in de zuidelijke Noordzee en de Waddenzee.

Nature-based oplossingen
Hij streeft naar het stimuleren van interdisciplinair onderzoek om oplossingen te vinden voor de ‘wicked problems’ waarmee de sociaal-ecologische systemen in kust- en zeegebieden kampen. Hij wil nieuwe ecofysiologische kennis van belangrijke soorten integreren in analyses, aanbevelingen en acties die erop gericht zijn de bredere, sociaal-economische duurzaamheid van de kustregionen aan te pakken. Bijvoorbeeld door het beter toepassen van nature-based oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Myron Pecks leerstoel Life Cycle Ecophysiology of Marine Animals resorteert onder de Mariene Dierecologie groep van prof. Tinka Murk. Peck zal samenwerken met Wageningen Marine Research, het NIOZ en de WUR gemeenschap teneinde veldonderzoek, laboratoriumonderzoek en modellering te combineren voor een beter begrip van de oorzaken en effecten van belangrijke factoren en processen op mariene dieren en voedselnetwerken. 

Myron Peck
Gedurende zijn jeugd bracht Myron Peck (1969) de zomers door in noord Michigan, VS, waar hij een passie ontwikkelde voor de grote meren. Als student kwam hij in aanraking met mariene onderzoek toen hij de gelegenheid kreeg als onderzoeksassistent te werken aan het analyseren van het herstel van kwelders in het zuiden van New England (Connecticut, USA). Na zijn tijd in Connecticut behaalde Peck zijn doctoraat in Biologische Oceanografie aan de University of Rhode Island Graduate School of Oceanography. In 2002 startte hij als onderzoeker van de dynamiek van mariene voedselnetwerken in de Baltische zee en de Noordzee aan de Universiteit van Hamburg. In Hamburg bekleedde Peck verschillende wetenschappelijke posities alvorens hij in 2020 aan de slag ging bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek aan de Zee (NIOZ) in Texel als hoofd van hun afdeling kustsystemen. Peck is ook de coördinator van de Noordzee Centrum van het NIOZ.