~~ scroll naar beneden voor Nederlands ~~ for Dutch scroll down ~~

In this dossier, we highlight the different sides of all that warming seawater. The enormous amount of stored energy is influencing the weather. More precipitation is created by more evaporated water. And hurricanes also draw their energy from the warm ocean water.

Changes are also visible in biodiversity. Coral reefs and shellfish are getting above their critical temperature and die in more and more places. With this, their function as nurseries of marine biodiversity is also disappearing.

A changing distribution of heat in ocean water also affects currents. Ocean water flows because of wind, temperature and the difference in density of fresh meltwater or salty ocean water. More warm water at the surface, shifts these forces. The consequences of this are still far from clear.

Warm water is also affecting our own North Sea and Wadden Sea. More and more often, shellfish die in summer on the warm mudflats. But there are winners alongside the losers. Whereas a fish species like cod finds it too warm in our Wadden Sea, sea bass and mullet feel at home in higher temperatures, and we are seeing more and more of them.

This dossier offers links to the researchers who study the warming of seawater in their own research field, to solid scientific articles they have written and relevant media appearances.

Warming of ocean water
 
PUBLICATION - Heat stored in the earth system 1960-2020: where does the energy go?  2023
Ocean circulation, Gulfstream and El Niño
EXPEDITION BLOG - Measuring the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC)
Heatwaves in the North sea and Wadden Sea
RESEARCH - June warmest seawater month ever recorded in Wadden Sea; concerns for mortality in cockles PUBLICATION - Cockles dying. Thermal stress affects bioturbators' burrowing behavior, 2022

Dossier: warm zee- en oceaanwater

De opwarming van het klimaat beheerst het wereldnieuws. Daarbij is de stijgende temperatuur van de atmosfeer doorgaans de rode draad. Maar van alle extra warmte die door onze uitstoot van broeikasgassen wordt vastgehouden, blijft maar 1 procent in de lucht zitten. Veruit het grootste deel (89 procent) verdwijnt in het water van de wereldzeeën. De rest zit in land (6 procent) en smeltende ijskappen (4 procent). Het gevolg: een opwarmende oceaan en meer mariene hittegolven!

In dit dossier belichten we de verschillende kanten van al dat opwarmende zeewater. De immense hoeveelheid opgeslagen energie laat zich voelen in het weer. Er ontstaat meer neerslag door meer verdampend water. En ook orkanen putten hun energie uit het warme oceaanwater.

Ook zijn veranderingen zichtbaar in de biodiversiteit. Koraalriffen en schelpdieren komen op steeds meer plaatsen boven hun kritische temperatuur en sterven. Daarmee verdwijnt ook hun functie als kraamkamer van mariene biodiversiteit.

Een veranderende verdeling van warmte in het oceaanwater heeft ook zijn weerslag op stromingen. Oceaanwater stroomt als gevolg van wind, temperatuur en het verschil in dichtheid van zoet smeltwater of zout oceaanwater. Meer warm water aan het oppervlak, verschuift dat krachtenveld. Wat daarvan de gevolgen zijn is nog verre van duidelijk.

Ook in onze eigen Noordzee en Waddenzee laat het warme water zich voelen. Steeds vaker sterven schelpdieren ’s zomers op de warme wadplaten. Maar bij de verliezers horen ook winnaars. Waar een vissoort als kabeljauw het in onze Waddenzee te warm krijgt, voelen de zeebaars en harder zich wel thuis bij hogere temperaturen en zien we er daar steeds meer van.

Dit dossier biedt aanknopingspunten naar de onderzoekers die in eigen wetenschapsgebied de opwarming van het zeewater bestuderen en de solide wetenschappelijke artikelen die zij hebben geschreven.