Royal Netherlands Institute for Sea Research

LATEN WE NEDERLAND ALS WATERKENNISLAND OP DE KAART BLIJVEN ZETTEN

In de Blauwe Route werken veel partijen samen aan het wateronderzoek in Nederland. Boegbeeld Marc Bierkens en oud-boegbeeld Henk Brinkhuis initieerden op woensdag 4 maart een kick-offbijeenkomst om de contouren te schetsen voor gezamenlijke onderzoekslijnen. Daarmee zal de Blauwe Route meedoen aan de jaarlijkse subsidieronde van NWA-ORC: Onderzoek op Routes van Consortia van de Nationale Wetenschapsagenda.

Twee thema's uitwerken

Henk Brinkhuis is de voormalig directeur van NIOZ en oud-boegbeeld van het zoutwateronderzoek in de Blauwe Route. Hij licht toe waarom samen optrekken bij het aanvragen van grote subsidies zo belangrijk is. “Als founding fathers van de Blauwe Route geloven NIOZ, KWR, TNO, Deltares en Marin dat we Nederland als waterkennisland op de kaart moeten blijven zetten. In de volgende ronde willen we dan ook voorstellen doen met, naast groot maatschappelijk belang, een sterke onderlinge samenhang.”

Bierkens en Brinkhuis stellen dan ook voor om binnen de Blauwe Route twee grote thema’s uit te werken. Bierkens: “We gaan werken aan de contouren voor de metaprogramma’s Noordzee in transitie voor zout water enerzijds en Zoetwatervoorziening in verstedelijkte delta’s voor zoet water anderzijds.” Bierkens is ervan overtuigd dat de opzet tot succes kan leiden. “Het kaliber van de mensen die zich hierachter scharen is hoog, wat maakt dat we samen grote problemen kunnen gaan oplossen. We zijn met goede wetenschappers en belangrijke vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld.”

Mensen bij elkaar

Om een eerste aanzet te doen tot het schrijven van voorstellen, kwamen op woensdagmiddag 4 maart 2020 zo’n 20 zoet- en 30 zoutwaterwateronderzoekers bij elkaar in Nieuwegein bij KWR voor een workshop. “Bij het opzetten van een gezamenlijke onderzoekslijn begint het ermee om mensen bij elkaar te brengen, zodat we kunnen brainstormen,” licht Brinkhuis toe.

Al tijdens de plenaire sessie bleek menigeen nog flink wat frustratie te voelen over een eerder mislukte NWA-poging. Brinkhuis: “In 2018 deden we voor het eerst onder de vlag van de Blauwe Route mee aan de NWA-ORC call. Maar toen opereerden we in feite als meerdere kleine samenwerkingsverbanden naast elkaar. En toen de subsidieronde eenmaal bezig was, bleken de vooraf vastgestelde Routes bovendien niet meer van belang: iedereen kon voorstellen doen. Helaas is geen van onze voorstellen toen gehonoreerd, ook niet de twee grootste. Nu heeft NWA ons als Blauwe Route nadrukkelijk uitgenodigd om dit jaar opnieuw in te schrijven, maar natuurlijk blijft het een competitie .”

Voorstellen in de hoogste categorieën

Tijdens het inleidende deel van de workshop gaf ook Stefan Jongerius, programmamanager Toegepaste Technische Wetenschappen bij NWO, een korte presentatie over de diverse financieringsinstrumenten van NWO. Henk Brinkhuis en Marc Bierkens: “Wij stellen voor om als Blauwe Route in de komende ronde van NWA-ORC mee te doen in de hoogste categorieën tot € 5 en tot € 10 miljoen.”

Uitkomsten van twee paralelsessies

Na het plenaire deel van de middag gingen twee groepen in parallelsessies uiteen om de contouren te schetsen voor de NWA-ORC voorstellen Zoetwatervoorziening en Noordzee in transitie. In een gezamenlijke wrap-up besloten de aanwezige partijen om de besproken plannen concreet te gaan maken. Brinkhuis, terugblikkend: “Voor Noordzee in transitie gaan we aansluiten bij het op handen zijnde Noordzeeakkoord. Bierkens vult aan: “En voor Zoetwatervoorziening richten we ons op Afrika. We willen hybride watersystemen gaan ontwikkelen en onze ervaringen daar ook gaan toepassen in Nederland.”

Brinkhuis doet tot slot nog een oproep: “Deelname aan de Blauwe Route is niet beperkt tot de partijen die bij de kick-off aanwezig waren. Wij nodigen iedereen met ideeën, vragen of suggesties nadrukkelijk uit om contact op te nemen met de inhoudelijke trekkers van de onderzoekslijnen.”

Meer informatie?
Neem contact op met het Blauwe Route support team: blauweroute@nioz.nl of benader een van de kernteamleden.