Royal Netherlands Institute for Sea Research

The impact of plastic pollution on marine life

There is an incredible amount of plastic waste floating in the seas and oceans. You can see this, for example, when walking along the tide line. Plastic in the water has the major disadvantage of containing toxins. Animals that swallow the plastic accumulate these toxins in their bodies.  

Microplastics are so small that animals ingest them unnoticed; larger pieces of plastic are sometimes mistaken for food by animals. 

If you take a closer look at a piece of floating plastic, you can see that it is sometimes completely covered by a layer of bacteria, algae and other living creatures. They have seen an opportunity in the plastic; a surface to attach themselves to. Just as the small layer of life on the outside of the earth is called the biosphere, we can see the layer of life on a piece of plastic as the plastisphere. These bacteria travel long distances on the plastic. 

It could well be that the bacteria also use the plastic as a kind of raw material. The expectation is that they will be able to eat it completely. The question is what this means for the toxins in the plastic and where they go. 

Large organisms living on plastic debris. Photo: Erik Zettler

De invloed van plasticvervuiling op het zeeleven

Er drijft onvoorstelbaar veel plastic afval in de zeeën en oceanen. Dat zie je bijvoorbeeld als je langs de vloedlijn loopt. Plastic in het water heeft als belangrijk nadeel dat het gifstoffen aan zich bindt. Dieren die het plastic inslikken verzamelen die gifstoffen in hun lichaam.  

Microplastic is zo klein zijn dat dieren het ongemerkt binnen krijgen; grotere stukken plastic worden door dieren soms per ongeluk aangezien voor voedsel.  

Als je een stuk drijfplastic beter bekijkt, dan zie je ook dat het soms helemaal is bedekt door een laag bacteriën, algen en andere levende wezens. Die hebben in dat plastic vooral een kans gezien; een oppervlak om zich aan te hechten. Zoals het kleine laagje leven aan de buitenkant van de aarde de biosfeer wordt genoemd, zo kunnen we het laagje leven op een stuk plastic zien als de plastisfeer. Deze bacteriën verplaatsen zich op het plastic over grote afstanden. 

Het zou best kunnen dat de bacteriën het plastic ook als een soort grondstof gebruiken. Het is de verwachting dat ze het volledig kunnen opeten. De vraag is ook wat dat betekent voor de gifstoffen die in het plastic zitten en waar die blijven. 

microscopic images of plastic many microbes are found as well. Photos: Eric Zettler, NIOZ