'Mosselen luiden het voorjaar in van de Waddenzee' is de vierde video in de 10-delige filmreeks die het NIOZ maakt in samenwerking met het project 'WAD; overleven op de grens van water en land', van Ruben Smit producties.

Vastklampen
Het leven van een jonge mossel gaat niet over rozen. In de Waddenzee ligger veel jagers op de loer. De rondzwevende, minuscule mossellarfjes worden gegeten door vislarven, kwallen en schelpdieren. Als de mini-mosseltjes eenmaal zijn neergedaald op de bodem (de 'broedfase'), zijn ze voer voor garnalen en kleine krabben. Om te overleven klampen ze zich aan elkaar en aan de harde ondergrond vast en zijn ze bestand tegen flinke golfslag.

Riffen van de Waddenzee
Mosselen zijn krachtige biobouwers: mosselbanken zijn de 'koraalriffen' van de Waddenzee. De mosselriffen trekken garnalen, krabben, vissen, eidereenden en zilvermeeuwen aan en houden het Wadden-ecosysteem veerkrachtig.

Herstel mosselbanken
Door hevige stormen, actieve visserij in de jaren ’80 en het uitblijven van nieuwe mosselbroed zijn mosselbanken sterk in aantal afgenomen. Het NIOZ deed daarom binnen de Waddenfonds-projecten Waddensleutels en Mosselwad onderzoek naar ontstaan, overleven en herstel van de mosselbanken. Zo bleek onder andere dat de exotische Japanse oester een handje helpt bij het herstel van mosselbanken. Wanneer mosselen tussen de Japanse oesters liggen, hebben de mosselen een grotere overlevingskans. doordat ze er beschutting vinden tegen hun voornaamste vijanden. Ook de netvormige patronen waarin mosselen samen mosselbanken vormen, blijkt een effectief mechanisme om voedsel te vergaren én zichzelf te beschermen tegen en de krachten van eb en vloed en stormen.

De komende maanden publiceert het NIOZ in samenwerking met Ruben Smit een 10-delige educatieve filmreeks over de Waddenzee. Ruben Smit, maker van de Nieuwe Wildernis, legde het leven in de Waddenzee vast voor zijn nieuwe natuurfilm: 'WAD; overleven op de grens van water en land', dit najaar in de bioscoop.