Kinderkamer van de Noordzee
De Waddenzee wordt ook wel de kinderkamer van de Noordzee genoemd. Jonge visjes  groeien op in het voedselrijke, ondiepe water van de Waddenzee.  Al voordat het voorjaar begint leggen schollen hun eitjes in de Noordzee; de stroming voert de eitjes mee naar de Waddenzee waar ze uitkomen zodra de dagen lengen en de temperatuur stijgt. Op dat moment staan de algen al flink in bloei  en wemelt het wad van de wormen: ideaal voedsel voor kleine visjes.

'De vissentrek naar de rijke Waddenzee' is de derde video in de 10-delige filmreeks die het NIOZ maakt in samenwerking met het project 'WAD; overleven op de grens van water en land', van Ruben Smit producties.

Een komen en gaan van vissen
Jonge vissen trekken op hun beurt weer grotere vissen aan die op hun jagen. Zo komen grote scholen gepen uit de oceaan naar de Waddenzee om hun eieren tegen de dijken aan te leggen en hier vervolgens aan te sterken door het eten van jonge haring. Paling en zalm treffen we ook aan. Palingen trekken vanuit de rivieren door de Waddenzee naar de oceaan om daar te paaien. Zalmen,  die op open zee leven, trekken in tegenovergestelde richting door de Waddenzee naar de rivieren om daar hun nageslacht te krijgen.

Vissentrek onderzoeken
Om de vissentrek van en naar de Waddenzee te volgen, heeft het NIOZ al sinds 1960 een onderzoeksfuik aan de westelijke ingang van de Mokbaai op Texel.  Het NIOZ onderzoekt zo onder andere de toe- of afname van aantallen en soorten, de aanwas van nieuwe soorten,en hun plaats in de voedselketen, bijvoorbeeld door de maaginhoud van verschillende soorten vissen te bekijken. 

De komende maanden publiceert het NIOZ in samenwerking met Ruben Smit een 10-delige educatieve filmreeks over de Waddenzee. Ruben Smit, maker van de Nieuwe Wildernis, legde het leven in de Waddenzee vast voor zijn nieuwe natuurfilm: 'WAD; overleven op de grens van water en land', dit najaar in de bioscoop.