'Voorjaarstrek van de kanoeten' is de tweede video in de 10-delige filmreeks die het NIOZ maakt in samenwerking met het project 'WAD; overleven op de grens van water en land', van Ruben Smit producties.

Op dit moment vindt de voorjaarstrek van de kanoeten plaats. Waar mensen na de winter juist vaak weer wat proberen af te vallen, doen kanoeten er alles aan om in het voorjaar juist zwaarder te worden. Ze "vetten op", en dit vet wordt vervolgens verbrand tijdens de lange non-stop vluchten tussen overwinteringsgebied en het Arctische broedgebied. Twee ondersoorten van de kanoet maken gebruik van de Waddenzee. De ene verblijft de gehele winter in de Waddenzee en broedt in de korte zomer op de toendras van Groenland en Noord-Oost Canada. De andere overwintert in West-Afrika, maakt in het voorjaar een tussenstop in de Waddenzee, om vervolgens in het noorden van Rusland te broeden.

Als gevolg van klimaatsveranderingen, warmt het noordelijke broedgebied van de kanoet momenteel in razend tempo op. Het voorjaar begint er steeds vroeger, en het lijkt erop dat kanoeten moeite hebben die snelle veranderingen bij te houden. We zien dat kanoeten over de afgelopen 30 jaar 15% kleiner zijn geworden, en we denken dat dat komt omdat kanoetenkuikens nu te laat uitkomen om te profiteren van de steeds vroeger startende insectenpiek.

Komende zomer vindt er een expeditie van het NIOZ plaats op de Russische toendra, waarbij we gaan onderzoeken of het inderdaad zo is dat kanoetenkuikens na de voedselpiek uitkomen, en wat de gevolgen zijn van een lagere groeisnelheid. We zullen de uitgegroeide kuikens uitrusten met kleine satellietzendertjes, en hopen ze in het najaar weer in de Waddenzee te kunnen begroeten, om vervolgens te onderzoeken hoe ze 'dealen' met een steeds kleiner lichaam.