Essentieel onderzoeksprogramma

Het op langetermijn bemonsteren van de bodem van de Waddenzee vormt een belangrijke component in onderzoeksprogramma’s naar hoe vogels en vissen de Waddenzee gebruiken als voedselbron en hoe zij zich verspreiden over het wad. Daarnaast kan met de onderzoeksgegevens van ruim tien jaar bodembemonstering met een behoorlijke betrouwbaarheid voorspeld worden of bepaalde veranderingen in het Waddengebied door menselijke ingrepen, zoals gaswinning, zoutwinning, of door natuurlijke variatie worden veroorzaakt

NIOZ-onderzoekers tellen het aantal bodemdieren uit een monster. Foto: Kees van de Veen

Nationaal exportproduct

Het door het NIOZ ontwikkelde SIBES bodembemonsteringsprogramma voor de Waddenzee is in ruim tien jaar ook geadopteerd als standaard methode voor andere getijdengebieden in de wereld. Daarmee is SIBES een nationaal exportproduct. In een boekje ‘Tien jaar SIBES’ vertellen initiatiefnemers van het project, wetenschappers, mensen in het veld en beleidsmakers over het belang van SIBES voor hun dagelijkse werk.