NICO stage 10 - ECOSYSTEM OF THE NORTH SEA
The just completed stage of the NICO expedition consisted of two weeks of research on one of the most intensively used marine areas in the world: the North Sea. Researchers from Naturalis Biodiversity Center, the Westerdijk Fungal Biodiversity Institute and Royal NIOZ collected samples and data on biodiversity, pulse fishing and seabed organisms, the nursery grounds and life cycle of jellyfish, the presence and role of marine fungi, and Noordkompen, the world's longest living shellfish. 
 

NICO-expeditie terug op Nederlandse bodem

Vlak voor Wereldoceaandag is de grootscheepse, nationale expeditie 'Netherlands Initiative Changing Oceans' (kortweg NICO) teruggekeerd in Nederland. Na 7 maanden, 5 oceaanprovincies en 35.500 kilometer op zee (bijna de wereld rond) voer onderzoeksschip RV Pelagia met de groep onderzoekers van de Noordzee-etappe op 6 juni naar de scheepswerf in Amsterdam voor onderhoud. In juli volgt nog een laatste etappe rond de Azoren. Aan de expeditie, georganiseerd door NWO en NIOZ, doen bijna 100 onderzoekers en studenten van ruim 20 universiteiten en instituten mee. Meer informatie, verhalen en foto's op nico-expeditie.nl
 

NICO-etappe 10 – ECOSYSTEEM VAN DE NOORDZEE
De zojuist afgelopen etappe van de NICO-expeditie bestond uit twee weken onderzoek op een van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld: de Noordzee. Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center, het Westerdijk Instituut en het NIOZ verzamelen monsters en data over biodiversiteit, pulsvisserij en zeebodemleven, de herkomst en levenscyclus van kwallen, de aanwezigheid en rol van mariene schimmels, en Noordkompen, 's werelds langst levende schelpdieren.