Photo: Pixabay

~~ scroll naar beneden voor Nederlands ~~ for Dutch scroll down ~~

NIOZ on Texel has taken the following measures to limit light pollution. The mandatory exterior lighting at emergency exits consists of LED lights that shine less brightly and can be deployed in a more targeted manner; they shine at 50% strength when it is dark and switch to full strength when someone approaches. The lighting of the company name on the wall of the main building, is only illuminated in the fall and winter from the first departure of the adjacent TESO ferry service at 6 a.m. until the last boat arrives at 10 p.m. The lights are turned on when it is dark. The lights turn off automatically as soon as there is daylight.

Was it dark?
On one of the roofs of NIOZ is a light sensor from the project Washetdonker, which means: Was it dark?  It's part of a collaborating project of the Kapteyn Institute and ScienceLinX of the University of Groningen. Via the website washetdonker.nl you can see per night how dark, or how big the light pollution was.

Darkness on the night of November 23-24, 2022 on Texel, measured at NIOZ. At a value of 17 you can see about 200 stars in the sky. When the value is 22, there are about 10,000 stars visible; this is a rarity in the Netherlands. Source: washetdonker.nl

Dark sky declaration
During the trilateral ministerial conference (Nov. 28 to Dec. 1),  Gmore than 20 parties have signed a "dark sky" declaration. This states cooperation on a coherent program that will enhance darkness as a quality of the Wadden Sea World Heritage Site.


Lichtvervuiling in de Waddenzee tot een minimum beperken

Meer dan 20 partijen hebben een ‘dark sky’ verklaring voor de hele Waddenzee. ondertekend. Nederlandse gemeenten rond de Waddenzee hebben al eerder afgesproken overmatig lichtgebruik terug te dringen of te stoppen. Lichtvervuiling heeft namelijk invloed op vogels en andere dieren in de Waddenzee.  De NIOZ-gebouwen  op Texel liggen direct aan de Waddenzee. De verlichting van de gebouwen is in 2017 onderwerp van gesprek geweest in het Omgevingsberaad Waddengebied en is sindsdien verbeterd. Sinds september 2020 wordt de lichtvervuiling in Nederland - ook bij het NIOZ - objectief gemeten.

Het NIOZ op Texel heeft de volgende maatregelen genomen om lichtvervuiling te beperken. De verplichte buitenverlichting bij nooduitgangen bestaat uit LED-lampen die minder fel schijnen en gerichter zijn in te zetten; ze schijnen als het donker is op 50% sterkte en schakelen naar volle sterkte als er iemand nadert. De verlichting van de bedrijfsnaam op het muur van het hoofdgebouw, is in de herfst en winter alleen verlicht vanaf de eerste afvaart van de naastgelegen TESO-veerdienst om 6 uur 's ochtends totdat de laatste boot gearriveerd is om 22 uur. De verlichting schakelt automatisch uit zodra er daglicht is.
Was het donker?
Op een van de daken van het NIOZ staat een lichtsensor van het project Washetdonker, een samenwerking van het Kapteyn Instituut en ScienceLinX van de Rijksuniversiteit Groningen. Via de website washetdonker.nl kun je per nacht zien hoe donker, of hoe groot de lichtvervuiling was.

De duisternis in de nacht van 23 op 24 november 2022 op Texel, gemeten bij het NIOZ. Bij een waarde van 17 kun je zo’n 200 sterren in de hemel zien. Bij de waarde 22 zijn dat er zo’n 10.000; dat is in Nederland een zeldzaamheid. Bron: washetdonker.nl

Dark sky verklaring
Tijdens de trilaterale ministersconferentie (28 november tot en met 1 december) is een  ‘dark sky’ verklaring ondertekend door ruim 20 partijen. Daarin staat  dat zij samen zullen werken aan een programma dat duisternis als kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee zal vergroten.