In haar onderzoek richt Linda Amaral-Zettler zich op de relaties tussen microben en de mechanismen die bepalend zijn voor hun diversiteit, verspreiding, overleving en impact op lokale en mondiale processen. Ze bestudeert hoe microben in interactie met hun omgeving reageren op natuurlijke en antropogene veranderingen. Ook kijkt Amaral-Zettler naar de invloed van  microben op ecosystemen en biogeochemische processen, waaronder pathogeniteit en omzetting van door de mens geproduceerde vervuilers. Tot haar lopende onderzoeksthema's behoren: samenstelling en functie van microbiële gemeenschappen; de rol van microben als poortwachters van veranderingen in het milieu; biodiversiteit en biogeografie op alle levensgebieden; de ecologie van de makers van moleculaire biomarkers; en microbiomen, biofilms en de 'plastisfeer'. 

Aan de UvA gaat Amaral-Zettler onderzoek doen binnen een breed scala van zoetwater- en lokale kustmilieus tot wereldwijde vergelijkingen tussen mariene ecosystemen. Als bijzonder hoogleraar vormt zij de schakel tussen de expertise en middelen van het NIOZ en het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED), zodat de twee instituten gemeenschappelijk onderzoek kunnen doen naar aquatische microbiële ecologie. 

Daarnaast gaat Amaral-Zettler inleidende colleges geven binnen de bacheloropleiding Biologie en gespecialiseerde colleges binnen de mastertrack Freshwater & Marine Biology. Ook zal zij masterstudenten begeleiden bij onderzoeksprojecten en optreden als begeleider van promovendi in de mariene biologie.

Over Linda Amaral-Zettler
Linda Amaral-Zettler is senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij universitair docent aan de Department of Earth, Environmental and Planetary Sciences van Brown University (Providence, VS), de universiteit waar zij ook studeerde (aquatische biologie).  Amaral-Zettler promoveerde op het terrein van de biologische oceanografie aan het Massachusetts Institute of Technology/Woods Hole Oceanographic Institution. Sinds haar promotie is zij als onderzoeker verbonden gebleven aan het Marine Biological Laboratory van Woods Hole, tegenwoordig als MBL Fellow bij het Josephine Bay Paul Center for Comparative Molecular Biology and Evolution. 

Amaral-Zettler ontving verschillende onderzoeksbeurzen en prijzen, waaronder een LUSO-American Foundation Award en een Portugal Fulbright Scholar Fellowship. Ook kreeg ze een Census of Marine Life Outstanding Achievement Award for data, Knowledge and Visualization toegekend voor haar rol in het Amerikaans-Nederlandse samenwerkingsverband International Census of Marine Microbes Programme (2004-2010).
Amaral-Zettler heeft uitgebreid gepubliceerd in internationale vakbladen zoals PNAS, Nature, ISME Journal, Environmental Science and Technology en andere gezaghebbende tijdschriften op het gebied van microbiële ecologie.
 

Foto: Focus Wetenschap - Liesbeth Dingemans

Linda Amaral-Zettler, professor by special appointment of Marine Microbiology (UvA)

Dr L.A. Amaral-Zettler has been named professor by special appointment of Marine Microbiology at the University of Amsterdam’s (UvA) Faculty of Science. The chair was established on behalf of NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, one of the nine institutes of NWO-I.

Linda Amaral-Zettler’s research focuses on the relationships between microbes and the mechanisms that determine their diversity, distribution, survival and impact on local and global processes. Her research probes how microbe/environment interactions respond to natural and anthropogenic changes and the impact of microbes on ecosystems and biogeochemical processes, including pathogenicity and transformation of human pollutants.  Her on-going research themes include: Microbial community assembly and function, The role of microbes as sentinels of change in the environment, Biodiversity and biogeography across the domains of life, The ecology of molecular biomarker producers, and Microbiomes, biofilms, and the "Plastisphere". 
As professor by special appointment at the UvA, Amaral-Zettler will carry out research spanning scales from freshwater and local coastal environments to global comparisons across marine ecosystems. Serving as a link between the complementary expertise and resources at both NIOZ and IBED, the chair she holds will facilitate collaborative research on aquatic microbial ecology at the highest international level. Her University roles will include: introductory lectures in the Biology bachelor program; advanced lectures, supervisor and examiner roles of ‘Freshwater & Marine Biology’ MSc research projects; and, mentorship and promotion of PhD students in Marine Microbiology.

About Linda Amaral-Zettler
Amaral-Zettler is a senior scientist at the NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research and Utrecht University. A Brown University (Providence, RI) alumna (BSc. Aquatic Biology, 1990), she was affiliated with the Brown-MBL Graduate Program from 2005-2017, and now holds an adjunct faculty position at Brown's Department of Earth, Environmental and Planetary Sciences. She obtained her PhD in Biological Oceanography at the Massachusetts Institute of Technology/Woods Hole Oceanographic Institution Joint Program and maintains ties to Woods Hole through an MBL Fellow appointment at the Marine Biological Laboratory's Josephine Bay Paul Center for Comparative Molecular Biology and Evolution where she was based for the last 20 years. 

Amaral-Zettler is the recipient of various grants and awards, including a LUSO-American Foundation Award, a Portugal Fulbright Scholar Fellowship, and a Census of Marine Life Outstanding Achievement Award for Data, Knowledge and Visualization for aiding in the management of the US-Dutch collaborative International Census of Marine Microbes Program (2004-2010).
Amaral-Zettler has published extensively in leading international peer-reviewed journals, including PNAS, Nature, The ISME Journal, Environmental Science and Technology and other top journals in microbial ecology.