Onderdeel van het programma is het bezoek aan het Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) op maandagmiddag 20 mei. In aanwezigheid van het Koninklijk Paar ondertekenen het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),  Project Management Jülich (PtJ), het eerdergenoemde IOW en nog 8 Nederlandse en Duitse instellingen een intentieverklaring voor meer Duits-Nederlandse samenwerking ter versterking van een klimaatbestendig kustbeschermingsbeleid. De ondertekenaars streven ernaar om de intentieverklaring binnen een half jaar om te zetten in concrete afspraken (memorandum of understanding).

Signing letter of intent by Prof. Dr. Ulrich Bathmann (Leibniz Institute for Baltic Sea Research), Prof. Dr. Henk Brinkhuis (NIOZ), Prof. Dr. Wim van den Doel (NWO), Dr. Joachim Harms (Project Management Jülich), photo IOW

In de middag organiseert NWO samen met het IOW een inhoudelijke workshop over de Duits-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking met betrekking tot verschillende aspecten van kustbescherming. Aanwezig zijn ca. 20 onderzoekers en PhD’s/Postdocs van onder andere NIOZ, VU, WMR, TUD en Deltares. Inhoudelijke thema’s die aan de orde komen zijn:

o   Coastal systems in change – geological, physical and ecological aspects

o   Climate change and sea level rise – regional climate models

o   Coastal engineering and coastal protection – building with nature

o   Contaminants and water quality – micro-plastics in the sea

Centraal in het onderzoeksprogramma van het IOW staat de vervuiling van de kust door macro- en microplastics bij de Oostzee. Het project “PlasticSchool” is een onderwijsprogramma waaraan vele middelbare scholen uit Duitsland deelnemen.

Het gehele programma met fotos:

https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2019/04/25/koning-en-koningin-bezoeken-mecklenburg–voor-pommeren-en-brandenburg-programma