Dr. Andrew Lemieux (NSCR): 'Het illegaal doden van wilde dieren zoals olifanten, neushoorns en ook vissen, is een delict dat erg lastig op te sporen is. De schaal waarop het nu gebeurt, betekent dat we moeten ingrijpen.'
Dr. Kees Camphuysen (NIOZ): 'We zien hoe in sommige overbeviste regio's niet alleen ecosystemen ontregeld raken, maar ook lokale economieën ontwricht. De illegale visserij schaadt meer dan alleen vis.'

De wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot de aard en omvang van illegale visserij en de gevolgen ervan voor ecosystemen, en de netwerken waarin vis wereldwijd wordt verhandeld en de mogelijke betrokkenheid van georganiseerde misdaad, is nog te beperkt. De opsporing van illegale visserij en de handhaving van nationale en internationale regels is complex en wordt bemoeilijkt door het feit dat de delicten veelal op zee worden gepleegd. 

Bekend is wel dat de visbestanden in veel regio’s geslonken zijn tot onder een duurzaam opbrengstniveau. Illegale, ongerapporteerde en ongereglementeerde visserij (IUU Fishing) draagt hieraan bij. Vanwege de hoge visserijdruk is er reden tot zorg over de ecologische gevolgen op ander zeeleven en op ecosystemen. Zo zijn er recente meldingen dat vissers zich richten op de markt van de bijvangst, waardoor ook beschermde diersoorten zoals zeevogels, zeezoogdieren en zeeschildpadden worden verhandeld.

Twee NWO-instituten, NSCR en NIOZ, hebben nu met een internationaal consortium van deskundigen een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld, gericht op betere kennis voor beheer en behoud van ecosystemen langs de kust en mariene biodiversiteit. Meer informatie over de conferentie: zie hieronder.

Meer informatie

Communicatie contact:
NIOZ, Kim Sauter 

Conferentiepagina