In natuurbeschermingskringen ging men er van uit dat de belangrijke kustgebieden wel zo’n beetje bekend waren, maar een internationaal team van onderzoekers van het NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen en drie Chinese universiteiten werd verrast door de satellietdata van de vogels. Grote Kanoeten (Calidris tenuirostris) zijn nauw verwant aan de ‘rode’ kanoeten (Calidris canutus islandica) die in de Waddenzee voorkomen. Grote Kanoeten komen echter alleen voor langs de Oost-Aziatisch Australische trekroute. Hoewel rond de Gele Zee bij China en Noord- en Zuid-Korea al van ruim 60% van de foerageergebieden bekend was dat er grote kanoeten voorkwamen, was nog minder dan de helft van de foerageergebieden in Zuid China en Oost-Rusland bekend. Door het satelliet-zenderen van de vogels werden 25 nieuwe en belangrijke foerageergebieden in Zuidoost Azië ontdekt, met name in Vietnam, de Filippijnen, Maleisië en Indonesië.

Chi Chan tijdens veldwerk op het wad van de Gele Zee.

Geen bescherming
Geen van deze onbeschreven kustgebieden geniet momenteel enige status van bescherming. Dat is een probleem door de bedreigde status van Grote Kanoeten, waarvan de populatie jaarlijks met enkele procenten afneemt.

Onderzoeksleider en NIOZ/RUG-onderzoeker professor dr. Theunis Piersma: “Het uitrusten van wadvogels met heel kleine satellietzendertjes geeft ons de mogelijkheid om, ongehinderd door logistieke of politieke beperkingen, de verspreiding van ’s werelds meest extreme trekvogels in kaart te brengen. Zulk onderzoek drukt ons iedere keer weer met de neus op het gegeven dat de feitenkennis - waarop wij onze natuurbescherming baseren - niet op orde is. Door zenderwaarnemingen langer dan een jaar vol te houden, komen we ook op het spoor van de snelle veranderingen in gebiedsgebruik en trekroutes die door verlies van leefgebieden en klimaatverandering lijken te worden veroorzaakt. Zo zijn de trekkende wadvogels voor onze aarde de vrijlevende evenknie van de gekooide kanaries in de kolenmijn.”

Een grote kanoet met een zendertje op zijn rug bij Mai Po, Hong Kong, China. Foto: Wa Tsai.