~~for Dutch scroll down ~~

KIC call Aquatic food production
In the coming years, a large part of the Dutch North Sea will drastically change in terms of layout and use. At the same time, the demand for sustainably produced food, especially protein, and biogenic raw materials will increase. Examples are the cultivation and breeding of seaweed, crustaceans and shellfish. The call Aquatic food production, a Mission-driven call of the Knowledge and Innovation Covenant (KIC) 2020-2023, is aimed at stimulating research that focuses on a sustainable, integral approach for the production of food and biogenic materials on the North Sea, clearly taking into account the economic and societal aspects of the subjects. The projects have been awarded a total of more than 2.6 million euros. Public and private partners will contribute co-funding for an amount of a further 450,000 euros.

Researchers from the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Wageningen University & Research, HZ University of Applied Sciences and Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (KNAW) will conduct research into an efficient and sustainable protein production chain in the sea, the effects of large-scale seaweed production on marine ecology and new business models for seaweed production. In two consortia, they will work together with, among others, organisations and companies from the seaweed and shellfish sectors, the food industry and the Province of Zeeland. The interdisciplinary research projects have a maximum duration of six years and will start mid-2022.

From Sea to Society 
"There is urgent need for an alternative, sustainable, efficient protein production chain". says Klaas Timmermans.  "We will initiate a marine, efficient, sustainable low trophic aquaculture (LTA) chain, based on biomass from combined seaweed-mussel cultivation. Social innovation and creation of value along the protein production chain form the key goals of the project. They are supported by breakthroughs in the natural sciences, such as selective breeding of sterile seaweeds, innovative biorefinery of seaweed biomass and insight in the carrying capacity of the natural marine ecosystem. The knowledge and skills gained will be integrated in the FS2S learning community, that will ensure the LTA continuity."


Consortium
Colruyt, Dutch mussel trade and Mussel taskforce, Dutch Seaweed Group, FI&S, Green Marine Farming, Hortimare, HZ University of Applied Sciences, NIOZ, North Sea Farmers, Orsted, Province Zeeland - Agriculture & Fisheries department, Roem van Yerseke, Stichting Zeeschelp, Wageningen University & Research, Wageningen Marine Research, Wageningen Research Food Safety Research (WFSR), Westerdijk Institute, WNF.


'From Sea to Society' project gehonoreerd

Binnen de KIC-call ‘Aquatische voedselproductie’ zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar de productie van biomassa en eiwitrijke voeding op zee. NIOZ onderzoeker Klaas Timmermans leidt het project 'From Sea to Society' wat een mariene, efficiënte, duurzame, laag trofische aquacultuurketen wil onderzoeken. Het tweede project, 'SeaSEEDS' wordt geleid door Wageningen University & Research. 

KIC call Aquatische voedselproductie
​​​​​​​In de komende jaren zal een groot deel van de Nederlandse Noordzee ingrijpend veranderen qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd zal de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Daarbij moet gedacht worden aan de kweek en veredeling van zeewier en schaal- en schelpdieren. Aquatische voedselproductie, een call binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, is erop gericht onderzoek te stimuleren naar een duurzame aanpak van de productie van voedsel en biogene grondstoffen op de Noordzee, waarbij ook aandacht is voor de maatschappelijke aspecten. De projecten krijgen samen meer dan 2,6 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens 450 duizend euro bij aan cofinanciering.

Wetenschappers van het NIOZ, Wageningen University, Hogeschool Zeeland en Westerdijk Institute (KNAW) gaan onderzoek doen naar een efficiënte en duurzame eiwitproductieketen op zee, de effecten van grootschalige zeewierproductie op de zee-ecologie en nieuwe businessmodellen voor zeewierproductie. Ze werken in twee consortia samen met onder andere organisaties en bedrijven uit de zeewierteelt- en de schelpdiersector, de voedselindustrie en de Provincie Zeeland. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van zes jaar en gaan medio 2022 van start.

Klaas Timmermans

From Sea to Society
"Er is een dringende behoefte aan een alternatieve productieketen van eiwitten, en daarom wordt hier het initiatief genomen voor een mariene, efficiënte, duurzame, laag trofische aquacultuurketen (LTA), die gebaseerd is op biomassa van gecombineerde off-shore teelt van zeewier en mosselen". zegt Klaas Timmermans. "Sociale innovatie en waardecreatie van deze eiwitproductieketen hebben hierbij topprioriteit. Ze zullen worden ondersteund door doorbraken vanuit de levenswetenschappen, zoals veredeling van steriele zeewieren, innovatieve bio-raffinage en inzicht in de draagkracht van het natuurlijke mariene ecosysteem. De vergaarde kennis en kunde zal worden samengebracht in een FS2S-“learning community”, die ook de continuïteit van de LTA zal waarborgen."