Prof. Dr. Carlos Duarte is de eerste laureaat van de Carlo Heip Award (rtve)

Prof. Dr. Carlos M. Duarte is de directeur van het ‘Red Sea Research Center’ en van de ‘Tarek Ahmed Juffalli Chair in Red Sea Ecology’ van de King Abdullah universiteit van technologische wetenschappen (Saudi-Arabië). Zijn onderzoek wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, creativiteit, serendipiteit, en interdisciplinariteit tussen schijnbaar onafhankelijke onderzoeksgebieden. Prof. Duarte is wereldvermaard voor zijn studies op zeegrassen en publiceerde over alle aspecten van de ecologie van zeegrassen: van populatiebiologie tot genetica, van geografische verspreidingspatronen tot hun rol in biogeochemische cycli, en van behoudsstrategieën tot hun gevoeligheid voor klimaatverandering. Tot op heden publiceerde Carlos Duarte 630 A1-papers en werd hij 42.000 keer geciteerd.

In het afgelopen decennium hebben zijn publicaties een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van ons begrip van de impact van klimaatverandering op mariene ecosystemen, organismen en biodiversiteit. Hij leverde tevens belangrijke bijdragen aan de wetenschap ter ondersteuning van het beleid en management voor het duurzaam gebruik van mariene ecosystemen. Tenslotte stichtte Carlos Duarte de wereldconferentie rond mariene biodiversiteit en zat de eerste conferentie in Valencia (Spanje) voor in 2008. Dit deed hij samen met Carlo Heip, naar wie de award vernoemd werd.

De Carlo Heip Award werd in het leven geroepen als erkenning voor Prof. Dr. Carlo Heip (1945 - 2013) die een voortrekker was in het onderzoek naar mariene biodiversiteit en tevens medeoprichter van de wereldconferentie rond mariene biodiversiteit. Carlo Heip was een eminent en geëngageerd wetenschapper die een belangrijke bijdrage leverde tot het behoud van het mariene milieu. Hij studeerde biologie aan de Universiteit van Gent waar hij de onderzoeksgroep mariene biologie stichtte. In 1987 werd hij benoemd tot directeur van het Delta instituut te Yerseke, dat in 1992 als het Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie (CEME) geïncorporeerd werd in het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) en een afdeling vormt  van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) sinds 2012. In 2006 werd hij aangeduid als algemeen directeur van het NIOZ te Texel. Hij ging met pensioen in 2011. Zijn eerste onderzoeksproject betrof de populatiedynamieken, de ecologie en de ecotoxicologie van het bodembewonende leven. Later verschoof zijn aandacht naar de link tussen biodiversiteit en het functioneren van het ecosysteem. Carlo Heip heeft meer dan 150 artikelen op zijn naam staan.

Carlo Heip was een bron van inspiratie voor vele nationale en internationale initiatieven in het mariene onderzoeksveld. Hij speelde een uiterst belangrijke rol in het promoten van het Europese onderzoek inzake de interactie tussen het land en de oceaan, en in het bijzonder de ecologische processen in estuaria. Hij was verantwoordelijk voor tal van EU-projecten waarvan MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning) de belangrijkste was. Binnen dit project werkten taxonomen en ecologen samen op een Europese schaal om ons begrip van mariene biodiversiteit en ecosysteemfunctie te versterken en de bescherming van mariene biodiversiteit te ondersteunen. Dit project leverde een significante bijdrage aan wereldwijde initiatieven om het belang en de verscheidenheid aan zeeorganismen te begrijpen en beschrijven.
 

Link: www.wcmb2018.org/index.html

Prof. Dr. Carlos Duarte receives the first Carlo Heip Award for biodiversity research

At the World Conference on Marine Biodiversity in Montreal (Canada), Prof. Dr. Carlos M. Duarte received the first Carlo Heip International Award for outstanding accomplishments in marine biodiversity science. Carlos Duarte is a worldwide leading authority on the ecology of seagrasses and is considered one of the most versatile aquatic ecologist of his generation.

Prof. Dr. Carlos Duarte is the first laureate of the Carlo Heip Award (rtve)

Prof. Dr. Carlos M. Duarte is the Director of the Red Sea Research Center and the Tarek Ahmed Juffalli Chair in Red Sea Ecology of King Abdullah University of Science Technology (Kingdom of Saudi Arabia). Independence, creativity, serendipity, and interdisciplinary linking of thought-to-be separate fields characterize his research. He is a leading authority on seagrasses and has published on all aspects of seagrass ecology, from population biology to genetics, from depth and geographical distribution patterns to their role in biogeochemical cycles, and from conservation strategies to their sensitivity to climate change. To date, Carlos has over 630 publications cited 42,000 times.
 
During the last decade, his publications have been instrumental in advancing our understanding of the impact of climate change on marine ecosystems, organisms and biodiversity. He has also contributed original work to science in support of policy and management towards sustainable use of ecosystems. Finally Carlos Duarte, together with the late Carlo Heip, initiated the World Marine Biodiversity Conference series and organized and chaired the first of these conferences in Valencia, Spain.

The Carlo Heip International Award for outstanding accomplishments in marine biodiversity science was inaugurated in recognition of Carlo Heip’s leadership in marine biodiversity research and founding of the ‘World Conference on Marine Biodiversity’. Carlo Heip (1945 – 2013) was an eminent scientist and a committed intellectual who as a researcher contributed to the better preservation of the marine environment. He studied Biology at Ghent University, where he founded the marine biology research group after he graduated. In 1987, he became director of the Delta Institute in Yerseke, which was incorporated into the Netherlands Institute for Ecology (NIOO) as the Centre for Estuarine and Marine Ecology (CEME) in 1992 and has been a division of NIOZ since 2012. In 2006, Carlo Heip was appointed general director at NIOZ on Texel. He retired in 2011. His first research project involved population dynamics, ecology and the ecotoxicology of benthic life. Later, his focus shifted to the link between biodiversity and the functioning of ecosystems. Carlo Heip has over 150 articles to his name and he has edited several books.

He was a source of inspiration for many national and international initiatives in the field of marine research. He played an important part in promoting European research into land-ocean interaction, and into ecological processes in estuaries, in particular. He was responsible for numerous EU projects. The most important of these EU projects was MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning), in which taxonomists and ecologists worked together on a European scale to strengthen our understanding of marine biodiversity and ecosystem function and support the protection of marine biodiversity. This project made a significant contribution to worldwide initiatives to better describe and understand the importance and variety of organisms in the sea.
 

Link: www.wcmb2018.org/index.html