Digitale vragenlijst 
Door het invullen van een digitale vragenlijst kunnen alle maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee inbrengen. Hierbij is de inbreng bij voorkeur gericht op hoe de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken

Iedereen die een oplossing of een concreet idee heeft, is welkom dit in te brengen. Dit kan individueel zijn of namens een groep/organisatie/bedrijf. U heeft hiervoor tot en met 23 april 2019 de tijd.

Klikt u hier om naar de digitale vragenlijst te gaan. 

Wat wordt er met uw inzending gedaan?
U ontvangt rond 2 mei de uitkomsten van de analyse van alle inzendingen. Alle inzenders zijn welkom op de bijeenkomst van 8 mei. Het Noordzeeoverleg geeft aan welke inzendingen zij graag laat presenteren op de bijeenkomst op 8 mei.

Op 22 mei bespreekt het NZO hoe de ingediende oplossingen en ideeën vorm krijgen binnen het Noordzeeakkoord. In juni ontvangt u bericht hoe uw inbreng is verwerkt.

Verdiepende bijeenkomst op 8 mei
Op 8 mei aanstaande volgt een bijeenkomst om de oplossingen uit de digitale consultatie verder te onderzoeken. Iedereen die een oplossing of idee heeft aangedragen, is van harte uitgenodigd. De leden van het NZO zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Nadere informatie over deze dag volgt, houdt rekening met een bijeenkomst van 10:00 tot 16:00 uur in Den Haag.

Heeft u vragen?
Neem bij vragen contact op met Mieke Visch van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgving (OFL) via mieke.visch@minienw.nl of 06-11763515 (ma t/m do).