Ruim 70% van het aardoppervlak is water. Nederland heeft een onlosmakelijke verbinding met de zee. De Blauwe Route van de Nationale Wetenschapsagenda richt zich op het beantwoorden en verbinden van alle vragen die met water te maken hebben, en daarmee met alle denkbare zoet- en zoutwateruitdagingen om mondiaal en duurzaam kennis, welzijn en welvaart te verhogen.

Water als bedreiging en water als kans

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in delta’s, kust- en riviergebieden. Deze delta’s hebben een enorm potentieel, maar zijn tegelijkertijd ook enorm kwetsbaar voor zeespiegelstijging, verontreiniging en natuur- en weersinvloeden. Tegelijkertijd biedt water ook nieuwe kansen, als bron voor energie, grondstoffen, voedsel en transport. Nederland is groot geworden aan het water. Nu kunnen we verder groeien op, aan en in het water. We kunnen het ons niet permitteren om stil te staan. Door het watersysteem te begrijpen kunnen we het optimaal beschermen, en combineren we economie en ecologie.

Living lab

De route is uitgewerkt in vier toekomstperspectieven:

  1. ‘Leven in de Delta’: hoe ontwikkelen we een ‘Sustainable Urban Delta’ waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond en duurzaam samen wonen, werken, eten en leven?
  2. ‘Water als bron’: hoe benutten we water en de energie, grondstoffen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en economisch verantwoord?
  3. ‘Water als blauwe weg’: hoe kunnen CO2 neutraal en autonoom varen en een toekomstgerichte inrichting van onze havens en vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?
  4. ‘Leven op het water’: welke mogelijkheden biedt drijvend wonen, werken, voedselkweken, energie opwekken in een tijd van zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

Deze vier toekomstperspectieven bieden ruimte voor een ‘living lab aanpak’ waarbij wetenschappers, bedrijven, overheden, studenten en burgers concreet samenwerken aan (en zelfs samenleven in) een nieuwe werkelijkheid. Zo’n living lab combineert wetenschappelijke, sociale en technologische innovatie in één programma: er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloed doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen.

De Blauwe Route verbindt het begrijpen van het hele water systeem aan het benutten en beschermen

In de Nationale Wetenschapsagenda vindt u de onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.