50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden etcetera.

Wonen op een terp op een klimaatbestendig schor. Johan van de Koppel, NIOZ

Visualisaties van historische schorrenlandschap

Onderzoekers van het NIOZ zijn nauw betrokken bij Geopark Schelde Delta. Ze doen onderzoek naar hoe het estuarium en zijn ecosystemen zich hebben ontwikkeld in de afgelopen millennia. Ook maken zij 3D visualisaties van hoe deze ecosystemen er uitgezien hebben, en wat de rol van de mens was. “In het verleden leefde men noodgedwongen meer met de natuur dan nu het geval is”, zegt NIOZ-onderzoeker Prof. Johan van de Koppel, tevens lid van de Wetenschapskamer van het Geopark. "Tot, zeg, 1200 leefde men op een onbedijkt schorrenlandschap, dat wonderbaarlijk genoeg veel bescherming gaf tegen hoge waterstanden, want een dijkje van 1.5 meter hoog was toen hoog genoeg.”

De 3D-visualisaties zijn online te bekijken. Een ervan heeft de vorm van een korte route in Wemeldinge, en geeft een indruk van dit dorp in het jaar 1150, toen men nog boerde op het schor. Een andere visualisatie biedt een blik op een verdronken dorp dat te onder gaat tijdens de Sint Fellixvloed in 1530.

Een dorp achter een 1.5 meter hoog dijkje: het schor beschermt tegen het water.. Johan van de Koppel, NIOZ

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.