Minister Cora van Nieuwenhuizen opent side event Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken. Foto: Provincie Zeeland.

Door klimaatverandering neemt de kwetsbaarheid van de Vlaams-Nederlandse Delta toe. Verzilting en periodes van droogte zullen een toenemende invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart. Het is daarom van groot belang om de krachten en expertise te bundelen. Dat gebeurt in het samenwerkingsplatform 'Slimme Delta Oplossingen'.

Het NIOZ onderzoekt de dynamische omgeving van estuaria en delta's. Wetenschappers Klaas Timmermans en Tjeerd Bouma, beiden ook lectoren aan HZ University Of Applied Sciences, onderzoeken de waterveiligheid en duurzame voedsel- en energieproductie in deltagebieden. "De NIOZ locatie in Yerseke fungeert daarmee als het perfecte 'living lab' om te experimenteren met innovatieve oplossingen om een veilige, welvarende en klimaatbestendige Delta regio te behouden en te creëren", aldus Timmermans.

Stroomgoten
Ook met mobiele labs doet het NIOZ onderzoek naar de complexe interactie tussen organismen zoals mosselen en zeegrassen met de stroming en golven. Met stroomgoten kan de wisselwerking tussen organismen (bio-bouwers) en hun fysische en chemische omgeving precies worden gemeten. "Deze kennis geeft inzicht in de rol die bio-bouwers spelen bij het beperken van de effecten van zeespiegelstijging. Deze fundamentele kennis is van belang voor de Deltaregio van Vlaanderen en Nederland, maar ook wereldwijd", aldus NIOZ-onderzoeker Tjeerd Bouma. De ronde stroomgoot die wordt gedemonstreerd tijdens de opening is een voorbeeld van een klein systeem dat meet hoe bodemdieren de stevigheid van de bodem beïnvloeden. Het NIOZ heeft diverse 'mobiele' stroomgoten ontwikkeld die in het veld kunnen worden gebruikt. "Dit zijn unieke faciliteiten waarmee NIOZ wereldwijd voorop loopt."

NIOZ wetenschappers Alexander Ebbing, Jaco de Smit, Jeroen van Dalen en Tjeerd Bouma presenteren de ronde stroomgoot op de regeringstop in Middelburg. Foto: Klaas Timmermans