Royal Netherlands Institute for Sea Research

RV Pelagia, een werkplaats op de oceaan

~~~ for english scroll down ~~~

Het Research Vessel RV Pelagia is niet voor niets vernoemd naar ‘pelagisch’, dus ‘horend tot de diepzee’. Het schip van 66 meter lengte is helemaal ingericht op onderzoekswerk op om het even welke oceaan. Alleen de Poolzeeën met hun pakijs zijn zonder hulp van ijsbrekers onbereikbaar voor dit schip.

In grote zeecontainers op het achterdek en in het ruim van de Pelagia zitten steeds wisselende laboratoria. Wanneer een klus gedaan is, wordt het complete laboratorium in de thuishaven van boord gehesen en kan een volgende onderzoeksgroep een nieuw lab op zijn plek zetten.

Tot de vaste inventaris van de Pelagia horen enkele enorme lieren met tien kilometer staal- en stroomkabel. Aan die kabel kunnen instrumenten naar de bodem van de oceaan worden gestuurd om op iedere gewenste diepte metingen te kunnen doen aan temperatuur, zoutgehalte stroomsnelheid of wat dan ook.

Onbekend terrein

In 2018 was de Pelagia onderweg voor een grote onderzoeksexpepeditie van ruim een half jaar over de Atlantische Oceaan en de Caribische Zee: het Netherlands Initiative Changing Oceans. Het doel: onderzoek doen met alle Nederlandse onderzoekers in dit veld en tegelijk aandacht vragen voor ocenaanonderzoek en het enige Nederlandse schip dat zich hiermee bezighoudt. Want ook al bestaat meer dan twee derde van het aardoppervlak uit water, toch is er nog erg weinig bekend over het leven in de oceanen; laat staan over de bodem, de waterstromen en de chemie van het water.

Oude dame

Gebouwd in 1991 is de Pelagia relatief gezien een oude dame in de internationale onderzoeksvloot. Om mee te kunnen blijven tellen in het wetenschappelijk onderzoek, moet er een nieuw onderzoeksschip komen. De verschillende onderzoekers die van het schip gebruikmaken, hebben de afgelopen jaren dan ook hun wensenlijstjes al ingevuld: waar moet hun ideale varende werkplaats aan voldoen? De nieuwe Pelagia moet de komende decennia niet alleen het mariene onderzoek van Nederland bedienen, maar wordt ook een drijvend laboratorium voor schone, maritieme innovatie.

Meer informatie over de NIOZ onderzoeksschepen vind je hier.

 

RV Pelagia, a workshop on the ocean

It was with good reason that the RV Pelagia was named after “pelagic”, i.e. “belonging to the deep sea”. The 66-metre-long vessel is fully equipped for research work on any of the world’s oceans. Only the polar seas with their pack ice are inaccessible to this vessel, except with the help of icebreakers.

Large sea containers on the Pelagia’s aft deck and in her hold host an ever-changing series of laboratories. When a task is finished, the entire laboratory is winched off in the vessel’s home port and the next research group can put a new lab in its place.

The Pelagia’s permanent inventory includes a number of enormous winches with ten kilometres of steel and power cables. These cables can be used to send instruments to the ocean floor to measure temperature, salinity, flow rate or other parameters at any depth that the scientists require.

Uncharted territory

In 2018, the Pelagia spent more than six months at sea as part of the Netherlands Initiative Changing Oceans, a major research expedition to the Atlantic Ocean and the Caribbean Sea. The aim was to conduct research with all of the Dutch researchers in this field and at the same time to draw attention to ocean research and the contributions of the only Dutch vessel involved in this research. Even though more than two-thirds of the earth’s surface is covered with water, we still know very little about life in the oceans, let alone about the ocean floor, water currents and water chemistry.

Grand old lady

Built in 1991, the Pelagia is – in relative terms – the “grand old lady” of the international research fleet. If the Netherlands is to continue to play a key role in scientific research, it needs to build a new research vessel. With this in mind, the various researchers who use the Pelagia have already drawn up their wish lists in recent years: what would their ideal ocean-going workshop need? The new Pelagia not only needs to serve the Netherlands’ marine research in coming decades; it will also become a floating laboratory for clean maritime innovation.

More information about the  NIOZ research vessels can be found here.