De Noordzee. Foto: Auke Florian Hiemstra.

De Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR, Deltares en TNO) hebben in overleg met de ministeries OCW, IenW, LNV, EZK en Defensie een reeks van thematische onderwerpen geformuleerd om gezamenlijk de Noordzee te onderzoeken. Na de Noordzeedagen van 2017 zijn essay’s opgesteld waarin deze thema’s zijn uitgewerkt: herstel van de natuur, duurzaam gebruik van de ruimte, de mogelijkheden rondom voedselvoorziening en de energie-transitie in een robuuste Noordzee. In het komende 'Noordzee2030 programma' en in de Blauwe Route van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA) krijgen deze thema's veel aandacht.

De belangrijkste thema’s worden tijdens de Noordzeedagen 2018 nader geïllustreerd, onderbouwd en in een internationale context geplaatst. Op 4 oktober komen vooral de onderzoeksthema’s aan bod en op 5 oktober de beleidsthema’s. In informatieve en interactieve sessies is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en actieplannen te maken. 

Voor aanmelden en informatie kijk op www.noordzeedagen.nl