Royal Netherlands Institute for Sea Research

Vier Wereldoceanendag 2023 mee in Den Haag

Bij het NIOZ is elke dag een oceaandag, gewijd aan onderzoek van de delta tot de diepzee en van klimaat tot biodiversiteit. Het weekend voor de officiële 'Wereld Oceaandag' van de VN, 8 juni, organiseert het NIOZ activiteiten in samenwerking met het Museon-Omniversum in Den Haag.

Activiteiten

Tussen Kust en Kitsch
Heb je een object dat iets met de zee te maken heeft en wil je het laten zien aan onze experts en bezoekers? Schelpen, haaientanden, barnsteen, parel? Fossiel of vers? Flora, fauna, mineraal of door mensen gemaakt? Neem je (strand)vondsten mee en laat ze determineren. NIOZ-onderzoekers staan het hele weekend voor je klaar in de foyer van het Museon - ook als je andere vragen hebt over de zee.

Levende Dijken
Door klimaatverandering en de zeespiegelstijging moeten we nu al bedenken hoe we droge voeten blijven houden in de toekomst. Zoute, buitendijkse natuur kan daarbij een handje helpen: begroeid voorland remt de golven, hoogt het land op met vruchtbaar slib en beschermt zo de dijk en de mensen die achter de dijk leven. Zo groeit de kustverdediging letterlijk mee met de zeespiegel.
Met behulp van twee interactieve Lego-karren kunnen kinderen en hun begeleiders zelf ervaren hoe dit werkt: 'Levende dijken’ en ‘Eerste hulp bij dijkdoorbraken’.

Spetterende praatjes
Nieuwsgierig naar wat er allemaal in en rond de oceaan gebeurt? Kom dan naar de spetterende praatjes en ontmoet wetenschappers  die antwoord geven op spannende vragen! Je kan zelf ook bijzondere, grappige of leuke vragen stellen over het leven in en rond de oceanen. De praatjes worden verzorgd door NIOZ-onderzoekers en duren ongeveer 30 minuten.

Zaterdag 3 juni, Museon-Omniversum, Den Haag
  • Tussen Kust en Kitsch (hele dag)
  • Levende Dijken (hele dag)
  • Spetterende praatjes (11.30, 13.30 en 14.30 uur)

Visonderzoeker Anieke van Leeuwen onderzoekt de visstand en de effecten van visserij op het ecosysteem in de Noordzee. Zij zal vertellen over de vraag of het uitmaakt in welk seizoen je bijvoorbeeld kabeljauw eet.

Onderzoeker Jeemijn Scheen doet nauwkeurige berekeningen aan zeespiegelstijgingen en probeert de zeespiegel in de toekomst te voorspellen. Een ingewikkelde klus want er zijn heel veel zaken waar de stijging precies van af hangt.

Dana Nolte werkt aan een groot wadbodem-onderzoeksproject. Als je het leven op het wad onderzoekt, moet je monsters nemen, staand tot je knieën in de modder. Vervolgens worden de monsters schoongewassen en uitgezocht in het lab. Door de gegevens van meerdere jaren met elkaar te vergelijken kunnen onderzoekers zien of het goed gaat met de Waddenzee.

Zondag 4 juni, Museon-Omniversum, Den Haag
  • Tussen Kust en Kitsch (hele dag)
  • Levende Dijken (hele dag)
  • Spetterende praatjes (11.30, 13.30 en 14.30 uur)

Evy Gobbens is vogelonderzoeker gespecialiseerd in het gedrag van wadvogels. De Waddenzee verandert door klimaatverandering en menselijke invloeden. Daardoor kan het zijn dat voedsel voor vogels moeilijker te vinden is. Wat doet een vogel dan en kunnen vogels elkaar helpen overleven?

Diepzeeonderzoeker Sabine Gollner is jaarlijks op expeditie om de geheimen van de diepzee te ontrafelen. Daarvoor gebruikt ze oa. speciale apparatuur die tegen de grote druk diep in het water kan. Zij vertelt over de wondere wereld op de bodem van de grote oceaan.

Zeewieronderzoeker Job Cohen weet precies hoe je zeewier kweekt en veredelt. Veredelen betekent dat de opbrengst kan worden vergroot. Zeewier heeft een aantal grote voordelen tegenover het verbouwen van broccoli of het produceren van vlees.


Waarom Wereldoceanendag?

Oceanen, zeeën, kusten, delta's en riviermondingen maken onze blauwe planeet leefbaar. Ze geven ons zuurstof, voedsel en grondstoffen. Ze reguleren ons klimaat, doordat ze 30% van onze jaarlijkse uitstoot van fossiele brandstoffen opnemen en meer dan 95% van de warmte/energie van het broeikaseffect opslaan. Ze herbergen de grootste ecosystemen ter wereld met een rijkdom aan mariene soorten. Een groot deel daarvan blijft onbeschreven. Oceanen, zeeën en kusten zijn de helden van de mensheid.