Van virussen, tot koraalriffen, trekvogels en walvissen

NICO is een bijzondere expeditie, want wetenschappers van alle mogelijke disciplines hebben onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. Maar liefst 42 voorstellen afkomstig van universiteiten, onderzoeksinstituten en organisaties zijn geïntegreerd in het NICO-programma. De onderwerpen zijn divers: van foraminiferen (microscopisch kleine zeedieren) tot zeeslakken, van virussen tot koraalriffen en van trekvogels tot walvissen. In totaal zal de expeditie uit twaalf etappes bestaan, variërend van enkele dagen tot meerdere weken. Vanuit thuishaven Texel - waar het NIOZ gevestigd is - vaart het schip in zuidwaartse richting, naar Gran Canaria, en steekt van daaruit over naar Curaçao en Sint-Maarten, om vervolgens terug te varen via Ierland.

The NICO expedition program 2017-2018 | Click on the picture to download the PDF.

Vertrek 11 december

Op 11 december zal de RV Pelagia vertrekken vanaf Texel. Bijna 100 wetenschappers zullen samen met studenten de komende 7 maanden 186 wetenschapsdagen op zee doorbrengen. We bezoeken zeker 5 verschillende oceaanprovincies zoals De Noordzee, Atlantische Oceaan, Caraïbische Zee, Golf van Mexico en Golf van Biskaje waarbij onderzoek wordt gedaan door maar liefst 30 nationale en internationale wetenschappelijke organisaties.

Verbinding tussen beleidsmakers en mariene wetenschap

Expeditieleider Jack Middelburg Middelburg, hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, ziet voor de NICO-expeditie twee belangrijke doelen: "We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de grote mondiale problemen met zeeën en oceanen én we proberen zo goed mogelijk verbindingen te leggen tussen wetenschappers onderling en tussen de kenniswereld en beleidmakers."

Oceanennotitie

Een van de directe aanleidingen is ook de zogeheten Oceanennotitie die afgelopen voorjaar aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Daarin stonden dertig beleidambities met betrekking tot duurzaam gebruik van onze oceanen. "Normaal gesproken verdwijnen dat soort notities algauw de kliko in, dus met ons onderzoek willen we voorkomen dat de notitie in de vergetelheid raakt. We geven de beleidsambities een steuntje in de rug en willen laten zien dat ons onderzoek wel degelijk een verschil kan maken", aldus Henk Brinkhuis, directeur van het NIOZ.

30 October 2017

Do you think the sea holds a key to our future? And are you interested in a career in oceanography
or marine sciences? Join NICO! This multidisciplinary scientific expedition organized by NIOZ Sea
Research and NWO gives you a view on our changing seas and an exclusive chance for your master
thesis! Research vessel RV Pelagia will sail out for half a year in December 2017. Apply by sending
your CV and motivation letter to Corina Brussaard (Corina.Brussaard@nioz.nl) by 1 December 2017.

A better understanding of our changing seas is crucial for climate stability and sustainable
economic activities. With NICO, the Netherlands Initiative Changing Oceans, Dutch scientists aim to
answer many of the fundamental questions in marine science, which are essential for planning and
making decisions about our future livelihoods.

What you can expect
We now have the unique opportunity to sample a long cruise transect across the North Atlantic,
covering different oceanic provinces like the North Sea, Atlantic Ocean, Carribean, Gulf of Mexico and Gulf of Biskaye. This calls for continuous sampling of basic variables that are easy to sample and process, in order not to intervene too much with the other specific research cruise activities. At the same time, the NICO expedition merits an excellent opportunity to educate MSc-students in marine sciences!

You can apply to be one of the MSc-students who can join part of the NICO expedition (2-4 weeks).
Besides the sampling of dedicated variables - after the proper training - you will have the opportunity
and are expected to be trained and assist with the other ongoing research activities on-board. The
participants will be asked to (video)blog during the cruise about their activities and science. You may
turn this potentially scientific life-changing experience into a full MSc-project (but are not obliged to
do so). We offer the exclusive opportunity to gain scientific experience at sea! You then need to be
able to free up 2-4 weeks’ time for the cruise and about 1 week for the training beforehand. Travel to
and from the ship as well as your place on research vessel Pelagia will be paid by NWO.

How to apply?
Submit a letter of motivation, including your scientific background, any time period you cannot make it
as well as the time period that best suites you. The time period we can allow MSc-students on board is
between January and June 2018.

We regret that the application period is short, with a deadline of 1 December 2017. A committee
consisting of the scientists involved, will make a selection based on the provided information and
availability. The committee will do their best to accommodate student’s scientific backgrounds with
the scientific focus of the specific cruise legs.

We are looking forward to your application!

Corina Brussaard (chair) on behalf of the entire NICOs committee

 

NICO's committee members:
Dr Maria van Leeuwe and Dr Jacqueline Stefels, University of Groningen
Dr Katja Peijnenburg, Naturalis/UvA
Dr Susanne Wilken, University of Amsterdam
Dr Bas Dutilh, University of Utrecht
Dr Hans Slabbekoorn, University of Leiden
Prof Geert-Jan Brummer, NIOZ/VU
Dr Henk Bolhuis, NIOZ
Prof Corina Brussaard, NIOZ/UvA

29 september 2017

Brede belangstelling nationale expeditie veranderende oceanen

Hoe krijgt Nederland beter grip op de kansen en bedreigingen van de zeeën die aan het veranderen zijn? NIOZ Zeeonderzoek en NWO organiseren in de eerste helft van 2018 een unieke, multidisciplinaire wetenschappelijke vaartocht voor de hele Nederlandse onderzoeksgemeenschap, met onderzoeksschip de RV Pelagia: Netherlands Initiative Changing Oceans, kortweg de NICO-expeditie. Nederlandse universiteiten, toegepaste kennisinstituten en het bedrijfsleven verzamelen tijdens deze expeditie nieuwe kennis met als doel Nederland beter toe te rusten op duurzaam gebruik van de zee en op de grote rol die de zee speelt bij klimaatverandering.

~~~~English translation below~~~~

De belangstelling voor deze Nederlandse expeditie is groot en gevarieerd, zo bleek tijdens de eerste workshop van 29 september: er werden ruim 40 onderzoeksvoorstellen gepitcht door uiteenlopende organisaties. Voor de volgende workshop op 14 november, worden de onderzoeksvoorstellen geselecteerd en gecombineerd om de vaarroute zo efficiënt en productief mogelijk te maken. De vaartocht start in de thuishaven van de RV Pelagia op Texel en gaat via de Noordzee, Atlantische Oceaan naar het Caribisch gebied.

De expeditie sluit aan bij de onlangs door de Rijksministerraad gepresenteerde 'Oceanennotitie', waarin het belang van gezonde, veerkrachtige oceanen voor Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk wordt uiteengezet.

 

De volgende NICO-workshop is gepland op 14 november 2017.

  • slide
  • slide
  • slide

Wetenschappers, toegepaste kennisinstituten en het bedrijsleven met elkaar aan tafel om hun plannen te verenigen in de NICO-expeditie.

 

Widespread interest Netherlands expedition changing oceans


During the first half of 2018, NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research and NWO-Science (ENW) will jointly organize a multidisciplinary scientific expedition with the research vessel RV Pelagia with the preliminary title Netherlands Initiative Changing Oceans (NICO). Based on research questions from a wide variety of Dutch universities, applied research institutes and industry, the expedition aims at providing the Netherlands with better understanding of changing seas and oceans, crucial for climate stability and sustainable economic activities (including food, energy, resources, transport and tourism).

There is widespread interest in this Dutch expedition, as was apparent during 40 research proposals that were pitched during the first workshop on September 29th. Before the next workshop on November 14th, research proposals will be selected and combined to make the 6-month-expedition route as efficient and productive as possible. RV Pelagia will sail from Texel via the North Sea and Central Atlantic Ocean to the Caribbean Region.

A source of inspiration for the expedition is the policy document recently published by the Dutch Government (Oceanennotitie, Future-proof oceans, in Dutch) outlining the national view on ocean policies, emphasizing that healthy and resilient oceans are of prime relevance to the Netherlands including the Caribbean parts of the Kingdom.

The next NICO-workshop is planned on 14 November 2017.

  • slide
  • slide
  • slide