De onderzoekers hebben in opdracht van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC), de afgelopen vier jaar gewerkt aan een model dat voorspelt hoe de nieuwe getijdenatuur eruit zal zien in de decennia die volgen op het binnenlaten van Scheldewater.  Ze deden veld- en lab-experimenten en zetten zelfs de nationale Vlaamse supercomputer in voor de zware berekeningen. De voorspellingen tonen voor de eerste tien jaar een nat gebied met nog weinig begroeiing, maar veel bodemdieren en watervogels en steltlopers, zoals lepelaars, kluten, wulpen en zelfs zeearenden. Heel langzaam vullen slib en zand het gebied op, en vestigt de typische schorvegetatie zich, tot na ongeveer vijftig jaar een robuust, rijkgevarieerd slik- en schorlandschap ontstaat. Het nieuwe getijdenatuurgebied van 465 hectare (930 voetbalveden), dient daarnaast als ecologisch filter voor een betere waterkwaliteit in de Schelde, draagt bij aan waterberging tijdens gevaarlijk hoog water, en beschermt door natuurlijke ophoging van zand en slib ook de dijken.

"De Hedwigepolder, die rond 1900 werd ingepolderd en nu tamelijk diep ligt, zal in de komende 50-100 jaar opslibben tot een van de hoogste gebieden van Zeeland en daarmee de zeespiegelstijging die nu wordt verwacht met gemak kunnen bijhouden,”  aldus Johan van de Koppel, senior onderzoeker van het NIOZ en projectcoördinator.
 

Bekijk het programma onder de foto.

Programma

9.30 Ontvangst en registratie  
10.30 Welkomstwoord Eva Haverkorn
10.45 - 11.15 Introductie Prof. Patrick Meire
11.15 - 11.45 De toekomst van de Hedwige-Prosperpolder Prof. Johan van de Koppel
11.45 - 12.15 De ontwikkeling van het model Jim van Belzen
12.15 - 13.15 Lunch  
13.15 - 13.45 Mogelijke toekomstige scenario’s Olivier Gourgue
13.45 - 14.15 Het model als algemeen instrument Stijn Temmerman
14.15 - 15.00 Afsluitende synthese Prof. Peter Herman
15.00 Einde programma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * De titels van de presentaties zijn onder voorbehoud

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus - Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerp

Kijk hier voor de stadscampus van Universteit Antwerpen op Google Maps.