Tekst: Rob Buiter

Indrukwekkende tracks

De zes rosse grutto's met zenders hebben indrukwekkende tracks laten zien. Deels langs nog niet eerder opgehelderde routes hebben ze met name hun noordwaartse trek steeds in sneltreinvaart afgelegd. 'Met een beperkt aantal gezenderde vogels kunnen we veel zeggen over de individuele prestaties van deze dieren', relativeert Piersma. 'Maar als je iets wilt zeggen over de consequenties van dit gedrag voor de populatie heb je veel grotere aantallen nodig. Daar zijn zenders te duur voor, maar dat kunnen we wel met gekleurringde vogels onderzoeken.'

Recente analyse
Uit een recente analyse van de waarnemingen van die individuele kleurringcombinaties blijkt nog eens hoe belangrijk onze Waddenzee is, benadrukt Piersma. 'De klimaatverandering gaat in het hoge noorden sneller dan in de gematigde streken. Daardoor verschuift bijvoorbeeld de insectenpiek daar ook vrij snel. Het verklaart de haast die de vogels lijken te hebben om in het broedgebied te komen. Uit onze analyses blijkt nu dat de vogels die in de Waddenzee in staat zijn geweest om voldoende wadpieren te tanken, ook de beste kansen hebben om met nageslacht uit de toendra terug te komen. Kunnen de vogels niet voldoende bijtanken, dan blijken ze tegenwoordig eenvoudig te laat in het broedgebied aan te komen.'

Onderzoeksgelden MAVA
Met onderzoeksgeld van het Zwitserse MAVA, de stichting van de in 2016 overleden natuurbeschermer Luc Hoffmann, zal Piersma deze winter opnieuw een vijftiental rosse grutto's van zenders voorzien, ditmaal in het natuurgebied Bijagos in Guinee-Bissau. 'We hopen daarmee nog meer informatie te kunnen verzamelen over de samenhang tussen de natuurgebieden in West-Afrika, de broedgebieden in Siberië en de cruciale plek die onze Waddenzee daarbij inneemt.'