Royal Netherlands Institute for Sea Research
Royal Netherlands
Institute for Sea Research
Phone number
+31 (0)113 577 477
Location
Yerseke
Function
Guest researcher

Zhenchang Zhu

Guest researcher

Expertise

  • Estuarine and coastal ecology
  • Biogeomorphology
  • Nature-based coastal defense
  • Ecosystem degradation and regeneration
  • Compatibility of ecosystem services

Linked news

Monday 16 July 2018
Nieuw inzicht in de dominante rol van planten bij landschapsvorming in kustgebieden
Planteigenschappen en hun interactie met stromend water en transport van zand en slib spelen een dominante rol in het ontstaan van karakteristieke landschapsvormen in kustgebieden. Dat is de vernieuwende conclusie van een internationaal team van…
Friday 17 March 2017
Tuinierende wormen en klimaatverandering ondermijnen natuurlijke kustbescherming
Dijken zouden lager kunnen zijn als ze beschermd worden door golvendempende, grassige kwelders. Maar het buitendijkse kweldergras heeft het moeilijk, niet alleen door sterkere golven, maar ook door wormen die de zaden van het gras blijken te…