Royal Netherlands Institute for Sea Research
Royal Netherlands
Institute for Sea Research
Location
Yerseke
Function
Guest researcher
Expertise
  • Estuarine and coastal ecology
  • Biogeomorphology
  • Nature-based coastal defense
  • Ecosystem degradation and regeneration
  • Compatibility of ecosystem services

Dr. Zhenchang Zhu

Guest researcher

Linked news

Monday 29 June 2020
Historic floods reveal how salt marshes can save lives in the future
Coastal wetlands like salt marshes are increasingly recognized as valuable natural defenses that protect coasts against strong wave attacks. Yet their performance during real-world, extreme storms has rarely been told. By digging into major historic…
Wednesday 17 July 2019
Sea level rise requires extra management to maintain salt marshes
Salt marshes are important habitats for fish and birds, and protect coasts under sea level rise against stronger wave attacks. However, salt marshes themselves are much more vulnerable to these global change threats than previously thought.
Monday 16 July 2018
Nieuw inzicht in de dominante rol van planten bij landschapsvorming in kustgebieden
Planteigenschappen en hun interactie met stromend water en transport van zand en slib spelen een dominante rol in het ontstaan van karakteristieke landschapsvormen in kustgebieden. Dat is de vernieuwende conclusie van een internationaal team van…
Friday 17 March 2017
Tuinierende wormen en klimaatverandering ondermijnen natuurlijke kustbescherming
Dijken zouden lager kunnen zijn als ze beschermd worden door golvendempende, grassige kwelders. Maar het buitendijkse kweldergras heeft het moeilijk, niet alleen door sterkere golven, maar ook door wormen die de zaden van het gras blijken te…

NIOZ publications