Royal Netherlands Institute for Sea Research
Royal Netherlands
Institute for Sea Research

News

Friday 31 August 2018
First field trials of seabed mining project Blue Nodules successful
During a two-week trial cruise in the Gulf of Malaga on board the Spanish research vessel Sarmiento de Gamboa, technical performance and environmental effects of the mining crawler Apollo II built by IHC Mining have been successfully tested.
Tuesday 28 August 2018
Grootschalig onderzoek slib Eems-Dollard | Large-scale study water turbidity Ems-Dollard estuary
[English below] NIOZ doet mee aan grootschalig onderzoek naar werking slib in Eems-estuarium. Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018 een…
Friday 17 August 2018
Klimaatimpact: kleine planten tegen grote golven
Welke stormkracht kan onze natuurlijke kustverdediging aan? Lange tijd dacht men dat kwelders aan de kust nutteloze moerassen zijn. Inmiddels weten we dat ze onschatbare waarde zijn en dienen als natuurlijke water verdedigingslinies. Ze vertragen…
Monday 13 August 2018
Opwarming Russische toendra treft kanoetenkuiken
Kanoeten, of kanoetstrandlopers, zijn Arctische trekvogels, net als brandganzen en drieteenstrandlopers. Ze trekken vanuit hun zomerbroedgebied in het Noordpoolgebied via de Waddenzee naar hun overwinteringsgebied in de West-Afrikaanse tropen.…
Wednesday 18 July 2018
Groot experiment op de Waddenzee bij Griend: Wat beweegt trekvogels?
De Waddenzee is een belangrijke plek voor veel vogels. Op de drooggevallen wadplaten eten ze bodemdieren zoals schelpen, wormen en garnalen, maar hoe en waar de vogels hun voedsel vinden, weten onderzoekers nog niet precies. De rijkheid aan voedsel…
Tuesday 17 July 2018
NIOZ bouwt onderwaterlab in Oosterschelde: ‘We willen meer inzicht krijgen op de invloed van menselijke bouwwerken aan de kust’
Het NIOZ bouwt een wereldwijd uniek onderwaterlaboratorium in het getijdegebied van de Oosterschelde. De 12 onderwaterbassins zijn experimentele onderwatertuinen waar wetenschappers en studenten van het NIOZ en HZ University of Applied Sciences…
Monday 16 July 2018
Nieuw inzicht in de dominante rol van planten bij landschapsvorming in kustgebieden
Planteigenschappen en hun interactie met stromend water en transport van zand en slib spelen een dominante rol in het ontstaan van karakteristieke landschapsvormen in kustgebieden. Dat is de vernieuwende conclusie van een internationaal team van…
Monday 16 July 2018
2 Veni-financieringen voor NIOZ-onderzoekers | 2 Veni grants for NIOZ researchers
[Scroll down for English version] De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee veelbelovende NIOZ wetenschappers een Veni-financiering van 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen…
Monday 09 July 2018
Nederland hofleverancier van internationale natuurdatabank GBIF, onder andere met bijdragen van het NIOZ
Meer dan 1200 instellingen in 123 landen hebben met 1 miljoen onderzoekers en burgers wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen bijeengebracht in de Global Biodiversity Information Facility. Nederland heeft via NLBIF meer dan 28 miljoen waarnemingen…
Thursday 28 June 2018
Wilgen als troef in natuurlijke bescherming tegen overstromingen
Er wordt wereldwijd veel beweerd over de rol die natuur kan spelen bij het verminderen van overstromingen, tyfoons en tsunami’s. Echter, er is nooit goed onderzoek verricht naar het effect van natuur op dit soort extreme condities. Hoe goed dempen…