Royal Netherlands Institute for Sea Research

HAN DOLMAN NIEUW BOEGBEELD BLAUWE ROUTE

NIOZ-directeur Han Dolman is het nieuwe boegbeeld van de Blauwe Route voor het thema ‘zout water’. Dolman ziet het als zijn rol om nog meer de link te leggen tussen de Blauwe Route en al lopende onderzoeksprogramma’s van de overheid. Naast Dolman is Marc Bierkens boegbeeld voor het thema ‘zoet water’.

NIOZ-directeur Han Dolman

“Met de Blauwe Route kunnen wij belangrijke kennis leveren aan fundamenteel onderzoek dat inspeelt op maatschappelijke vraagstukken”, zegt Han Dolman, per 1 februari de opvolger van voormalig NIOZ-directeur Henk Brinkhuis als boegbeeld van de Blauwe Route. “De huidige overheidsprogramma’s worden daar fundamenteler van.” Als voorbeeld noemt Dolman het programma MONS, Monitoring Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming, dat is opgericht in het kader van het Noordzeeakkoord. “Die monitoring moet dit jaar gaan lopen. Er is nog geen directe link met de Blauwe Route, maar die moet er mijns inziens wel komen.”

Klimaat en drukte op de Noordzee

Binnen het thema ‘zout’ ziet Dolman twee grote onderwerpen om de aandacht op te richten. “In de eerste plaats het klimaatonderzoek. We zitten in het UN Decade of Ocean Science en op klimaatconferenties wordt steeds vaker expliciet aandacht gevraagd voor oceanen. Dat is een belangrijk gegeven om onderzoek op blauw gebied te stimuleren. Ik zou graag willen kijken hoe je daar vanuit de Blauwe Route aandacht aan kunt geven, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-opslag.”

Als tweede thema noemt Dolman de drukte op de Noordzee. “Van oudsher heeft Nederland een sterke band met marien onderzoek. Op de Noordzee, waar veel activiteiten tegelijkertijd spelen, zoals windmolens, visserij en natuurbescherming zou de Blauwe Route een meer coördinerende rol moeten zoeken voor het onderzoek.”

Beoordelingscriteria NWA

In zijn rol als boegbeeld adviseert Dolman NWO samen met de andere leden van het kernteam over onder meer de manier waarop onderzoek binnen de NWA wordt gehonoreerd. “Tot op heden waren dat vooral nanotech en biomedische voorstellen. Terwijl projectvoorstellen op het gebied van milieu en klimaat wel degelijk positief worden beoordeeld door inhoudelijke panels, komen ze uiteindelijk niet vaak genoeg door de selectie heen, doordat ze minder vernieuwend  worden geacht. Naar mijn idee is dat onjuist. Wellicht moet er iets veranderen in de beoordelingscriteria van NWA. Het zou van de zotte zijn als het niet mogelijk is om een groot waterprogramma te ontwikkelen in Nederland.”