Royal Netherlands Institute for Sea Research

Marte Stoorvogel

PhD student
Phone number
+31 (0)113 57 7497
Location
Yerseke
Function
PhD student
University
Universiteit Utrecht
Promotor
Tjeerd Bouma

Linked news

Thursday 26 January 2023
Dossier: Dijkdoorbraken en natuurlijke kustverdediging
Op 1 februari 2023 herdenkt Nederland de Watersnoodramp van 70 jaar geleden. Hoewel ons laaggelegen land sindsdien goed beschermd is geweest, stellen de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en weersextremen Nederland voor nieuwe…

NIOZ publications