A A A

Zeewiercentrum

Bij het NIOZ op Texel is het Zeewiercentrum gerealiseerd. Doel van het Zeewiercentrum is om fundamenteel en grensverleggend toegepast onderzoek aan zeewier te doen. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de ecofysiologie van zeewier en selectie van de meest geschikte zeewiersoorten voor kweek op de Noordzee.

Locatie NIOZ zeewiercentrum

Het Zeewiercentrum bestaat uit 20-30 kweektanks van 2000 liter elk. Deze tanks zijn speciaal ontworpen voor zeewieronderzoek. Met behulp van beluchting worden turbulente condities in de tanks gemaakt, waardoor het zeewier in de tanks voortdurend in beweging blijft. De tanks zijn volledig geïsoleerd en worden verwarmd/gekoeld met behulp van aardwarmte(/koelte). Hiermee is een minimale energiebehoefte van het Zeewiercentrum gegarandeerd. Gefiltreerd Marsdiep zeewater en perslucht wordt vanuit een centrale leidingstraat aangeleverd. Met behulp van deksels kan het licht in de tanks worden geregeld.  Het water dat uit de tanks komt wordt via een biologisch zeewierfilter (3 grote betonnen bakken met daarin zeesla, Ulva lactuca) gereinigd, voordat het wordt teruggepompt in het Marsdiep.

Zeewier vormt een aantrekkelijke bron van biomassa. Zeewier gebruikt geen kostbaar zoetwater, het legt geen claims op landbouwgronden, zeewier groeit op beschikbare voedingsstoffen uit zee (kan zelfs eutrofiëring beperken), en het heeft tijdens de groei geen pesticiden nodig. Dit maakt zeewier erg geschikt als bron voor energie (suikers), voedsel voor mens en/of dier (eiwitten) en hoogwaardige componenten. Als zodanig kan kweek van zeewier een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang naar een bio-based economie.

In het Zeewiercentrum werken we samen met kennisinstellingen als Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit (PRI), en meer toepassingsgerichte instellingen als ECN, TNO, IMARES en Ecofys. Ook is er intensieve samenwerking met Hortimare, het bedrijf dat zich richt op het produceren van uitgangsmateriaal voor zeewierteelt. Het is voorzien dat er meer samenwerkingen met bedrijven worden opgezet in de nabije toekomst.

Het Zeewiercentrum is onderdeel van het Nederlandse initiatief om de zeewierketen te ontwikkelen. Zo is NIOZ onafhankelijk toezichthouder van de Stichting Noordzeeboerderij, die een testlocatie voor zeewierteelt op de Noordzee beheert. Voor bio-raffinage van zeewier werkt het Zeewiercentrum samen met ECN.

Contactpersoon: Klaas Timmermans, Telefoon: 0222 - 369 494, Twitter: @KRTimmermans


 

Zeewiercentrum


 

Filmpjes

Hieronder enkele filmpjes over het zeewiercentrum...

Officiële opening van het NIOZ Zeewiercentrum op 15 april 2014 door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander

Op 15 april 2014 opende ZM Koning Willem Alexander op feestelijke wijze het Zeewiercentrum van het NIOZ op Texel. Zeewier kan in de toekomst een belangrijke bron worden voor zowel voeding als brandstof.

Kijk de film

Het NIOZ Zeewiercentrum

Zeewier is van groot belang als voedsel en brandstof voor de toekomst nu landbouwgrond op land steeds schaarser wordt. Daarom zetten NIOZ & partners vol in op onderzoek naar 'zeebouw'. Onder gecontroleerde experimentele omstandigheden kan de invloed van individuele factoren op de groei van verschillende soorten zeewier worden onderzocht.

Kijk de film

Filmpjes zeewier

Een aantal filmpjes van verschillende soorten zeewier onder water.

Japans Bessenwier

Sargassum muticum (japans bessenwier) heeft het naar zijn zin in de incubatie tanks van het NIOZ Zeewiercentrum. De 'airlift" (kolom van luchtbellen) zorgt ervoor dat de tank volledig gemengd wordt: water en zeewier circuleren rustig door de tank.

Suikerwier

In een experiment van het Zeewiercentrum van het NIOZ met suikerwier (Saccharina latissima) zijn de individuele zeewieren voorzien van labels. Zo kan voor elk "plantje" de groei worden gevolgd.

Zeesla

In de afvalwaterbakken van het Zeewiercentrum van het NIOZ groeit Ulva lactuca (zeesla) uitbundig. Ook hier zorgen luchtbellen voor stroming van het water en het zeewier.