NIOZ Updates

Thursday 18 January
Onverwacht resultaat: Oceaanverzuring kan schelpvorming bevorderen
[English press release below Dutch] Dat meer kooldioxide (CO2) in de lucht ook de oceanen verzuurt, is geen nieuws. Dat schelpdieren en steenkoralen daaronder lijden, omdat ze in zuurder water moeilijker kalk aan het water kunnen onttrekken,…
Saturday 11 February
Diepwatermosselen zijn watjes vanwege kalme jeugd
Het wilde maar niet lukken om mosselbanken in de Waddenzee terug te brengen. Welke technieken de terreinbeheerders van Natuurmonumenten en Staatbosbeheer en de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ ook probeerden, de mosselen die…
Tuesday 07 February
Illegale visserij schaadt ecosystemen en lokale economieën
De visstand neemt af terwijl de druk van visserij toeneemt, vaak illegaal en door industriële vloten. Zonder ingrijpen zullen sommige ecosystemen instorten. Opsporing en handhaving is moeilijk. Meer onderzoek is geboden naar hoe de illegale visvangst…
Monday 06 February
Kleine wezens, groot effect op het oceaanleven
Kiezelwieren zijn klein maar o zo belangrijk voor het zeeleven in de Zuidelijke Oceaan: door hun enorme biomassa bepalen ze de verdeling van voedingsstoffen en sporenelementen rond Antarctica. Een internationale groep onderzoekers toont dit aan in…
Friday 03 February
Conference - Globalization of fisheries
GoF Conference, February 3‐5, 2017 ‐ Texel, The Netherlands
Wednesday 01 February
Mijnbouw in de diepzee: schadelijk maar onvermijdelijk
De voorbereidingen voor diepzeemijnbouw zijn in volle gang. Op de bodem van onze oceanen liggen schaarse mineralen die we goed kunnen gebruiken voor onze computer en telefoon, maar ook voor duurzame toepassingen als zonnepanelen en windmolens. De…
Tuesday 24 January
Provincie laat NIOZ zeewierkansen Noord-Holland onderzoeken
Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en biobrandstof. De provincie Noord-Holland wil deze kansen benutten door het aantrekken van…
Friday 20 January
WISE-award for Anja Spang to dive into novel micro-world of Archaea
Very recent genomic research has shown that a group of novel “marvel” Archaea are the most likely evolutionary ancestors of all higher plants and animals. Dr. Anja Spang pursued this research in the team of Thijs Ettema in Sweden, after her cum laude…
Friday 13 January
NIOZ research vessel in the Caribbean
NIOZ organised an expedition to the Saba Bank aboard the research vessel Pelagia from 19th August to 8th September 2016. Thirteen scientists from NIOZ, Wageningen Marine Research, TU Delft, UvA and Utrecht University set out to investigate how…
visit the news archive at the previous NIOZ websitenews archive @previous website