Royal Netherlands Institute for Sea Research
Royal Netherlands
Institute for Sea Research

14 'BLAUWE' INITIATIEVEN VOOR ONDERZOEK OP ROUTES DOOR CONSORTIA

Voor de NWA-ORC 2022 zijn 14 Blauwe Route-initiatieven aangemeld. Tijdens een online matchmaking op 24 maart presenteerden de initiatiefnemers hun voorstellen en konden geïnteresseerde onderzoekers van instellingen en bedrijven zich aansluiten bij een te vormen consortium. Eén van die initiatiefnemers, Deltares, is erop gebrand om stakeholders bij elkaar te brengen.

Deadline preprosal op 9 juni

In de Nationale Wetenschapsagenda-call voor Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) stelt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dit jaar 106 miljoen euro beschikbaar, voor alle Routes samen. De deadline voor de 14 initiatiefnemers binnen de Blauwe Route om een preproposal met kostenindicatie in te dienen, is op donderdag 9 juni aanstaande. Daarna krijgen de indieners tot 24 januari 2023 de tijd een full proposal op te sturen. De definitieve toekenningen zullen uiteindelijk gebeuren in juli 2023.

Samen werken aan de kennisbasis

Het TO2 kennis-instituut voor toegepast onderzoek Deltares ontwikkelt twee van de 14 onderzoeksvoorstellen binnen de Blauwe Route: water als weg naar innovatie en duurzame groei. Wetenschappelijk directeur Bart van den Hurk vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat zijn organisatie het initiatief neemt om onderzoeksconsortia te vormen. “Het verlangen om samen te werken met andere partijen is geworteld in de aard van Deltares. Wij pakken graag onderwerpen aan die breder zijn dan de ‘gewone uitzoekdingen’.”

De NWA-ORC call is gericht op het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken over de hele kennisketen, ofwel van fundamenteel via praktijkgericht onderzoek tot en met de toepassing in de samenleving. De projecten zullen een looptijd hebben van 4 tot 8 jaar. Dat om die reden zowel samenwerking tussen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke thema’s verplicht is als samenwerking tussen academici met publieke en marktpartijen en met burgers, is voor Van den Hurk evident. “Deze call heeft een multidisciplinaire en transdisciplinaire scope en dat past goed bij ons. Wanneer we samen met anderen investeren in de kennisbasis, kunnen we dat later inzetten voor de toegepaste vragen.”

Urgent

Uit ervaring weet Van den Hurk dat de kans op honorering van een project helaas klein is: het initiatief SeaSigns2Adapt, over de urgentie en mogelijkheden voor aanpassing aan zeespiegelstijging in de Nederlandse delta, diende hij samen met onderzoekspartners al twee keer eerder - in iets andere vorm - in bij een NWA-ORC-call. Toch maakt dat hem niet moedeloos. “Intussen hebben we een groter netwerk opgebouwd. Bovendien zie je het maatschappelijk en wetenschappelijk landschap veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat ons voorstel op een bepaald moment urgent zal worden geacht. Daarom ben ik alleen maar meer vastberaden om er opnieuw het enthousiasme voor op te brengen om ermee aan de slag te gaan.”